Katrin Stjernfeldt Jammeh: Sena kvällar och viktiga beslut

Nyss hemkommen till Malmö igen från några intensiva kongressdagar i Göteborg försöker jag sortera tankar och intryck. Vad tar jag med mig?

Sena kvällar och tidiga morgnar av yrkanden, debatter, beslut och intervjuer. Samtalen med gamla vänner man inte sett på mycket länge, annat än på skärm. Och naturligtvis valet av ny partiordförande Magdalena Andersson, och hennes fina och viktiga tal.

Själv hade jag äran att vara en av de föredragande på utbildnings- och kulturområdet, med särskilt ansvar för avsnittet om förskola, skola och fritids. Och jag är genuint glad för att vi klubbade så mycket progressiv skolpolitik. Politik som många runt om i landet har jobbat för i många år, och som nu äntligen är partiets officiella.

Arbetet i temagruppen, både före och under kongressen, visade vilket engagemang skolfrågorna väcker i vårt parti och vilken viktig plats skolan har i många socialdemokraters hjärtan.

Kongressen slog tydligt fast att vi Socialdemokraterna inte accepterar ett skolsystem där valfriheten är större för vissa och snudd på obefintlig för andra. Där skolor kan välja elever som är lönsamma och välja bort elever med särskilda behov. Där skattepengar läcker ut och läggs i aktieägarnas fickor i stället för att stanna i klassrummen. Tillsammans sa vi: det räcker nu.

Jag har inte utrymme att räkna upp allt bra här, men som kommunpolitiker ser jag värdet av det kommunala vetot mot onödiga friskoleetableringar. Ett förslag som dessutom skärptes ytterligare av kongressen till att omfatta även utökning av befintliga skolor.

Jag och många kollegor runt om i landet har med egna ögon sett våra ansträngningar att rigga en skolverksamhet som bidrar till ökad jämlikhet grusas av att vi saknat de rätta verktygen. För att kommunerna ska kunna leva upp till sitt ansvar för att ge varje barn en god och likvärdig utbildning är ett veto helt nödvändigt. I dagens system kan nya friskolor startas, trots att det inte finns något elevunderlag, med affärsidén att locka resursstarka elever från närliggande kommunala skolor. Det driver på segregationen, dränerar den kommunala skolan på resurser och gör det omöjligt att planera en effektiv organisation som ger förutsättningar för lärarna att bedriva en bra undervisning.

Jag lämnade kongressen på samma sätt som jag tror och hoppas att de flesta av oss gjorde, med lite mer stuns i stegen och råg i ryggen inför den valrörelse vi har framför oss.

Min känsla är att vi har ett oerhört starkt stöd för vår nya skolpolitik. Allt fler ser det vi ser: att marknadsskolan nått vägs ände. Elever och föräldrar, rektorer och lärare, kommunpolitiker av alla partifärger. Till och med en del av dem som alltid sjungit marknadens lov har på sistone tvingats erkänna dess fel och brister.

Nu är det upp till oss att övertyga fler om att Socialdemokraterna har de modiga förslag som krävs för att återigen ge Sverige en skola där samhället och elevernas behov – inte vinstintresset – styr utvecklingen.

Vi har haft höga ambitioner länge och lagt fram bra förslag förr. Men handen på hjärtat, det har inte räckt. Därför är jag glad och stolt över känslan jag tar med mig hem, att vi nu orkar både säga som det är – och göra det som krävs!

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.