Magdalena Andersson ”Se över skatterna och styr mot jämlikhet”

Magdalena Andersson blickar in i nästa mandatperiod. Nu handlar prioriteringarna om investeringar, inte besparingar, och hur den ekonomiska politiken ska minska klyftorna. Hon vill göra en bred översyn av skattesystemet och tillsätta en jämlikhetskommission.

När alla får möjlighet att växa och utvecklas, då växer och utvecklas också ekonomin som helhet.

Göteborg 2013. Magdalena Andersson träffar ombuden på partikongressen som kräver ett slopat överskottsmål som ger mer utrymme för investeringar och en politik som sätter arbetslöshetsbekämpningen i centrum.

Socialdemokraternas finansministerkandidat håller med men markerar tydligt att hänsyn måste tas till de stora underskotten och det finanspolitiska ramverket.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]”Nu handlar det om hur vi ska använda det överskott vi ser växa fram. Det kan vara en nog så svår diskussion.”[/blockquote]

Fyra år senare återvänder Magdalena Andersson till Göteborg som finansminister, för att diskutera nästa mandatperiods ekonomiska politik. Underskotten har vänts till överskott. Arbetslösheten sjunker. Sysselsättningen slår Europarekord. Överskottsmålet är sänkt till en tredjedels procent Tio miljarder har just satsats på kommunsektorn. Stora investeringar i infrastruktur och bostäder har inletts.

– Det är verkligen ett helt nytt läge. Då handlade det om hur vi skulle kunna genomföra en del reformer trots de stora underskotten som var i statens finanser. Att stärka statsfinanserna, samtidigt som det fanns starka krav.

– Nu handlar det om hur vi ska använda det överskott vi ser växa fram. Det kan vara en nog så svår diskussion. För det är klart att det finns många hål att stoppa i och det finns väldigt många önskemål, säger Magdalena Andersson.

Hur expansiv finanspolitiken ska vara är alltid en het intern fråga. Nu finns det en bred överenskommelse om att sänka överskottsmålet till en tredjedels procent.

– Det skapar ju utrymme för investeringar de kommande åren. Ett utrymme som annars inte hade funnits. Det är väldigt bra.

Att välfärden behöver fortsätta stärkas finns det däremot en bred enighet kring inom socialdemokratin.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att vi kan se till att värna våra välfärdsverksamheter. Allt det som sker ute våra kommuner och landsting, att vi kan anställa fler lärare, fler barnskötare, fler undersköterskor, men också fler poliser.

Den här vändningen, att en S-ledd regering återigen har städat upp i statens finanser och hur man använder pengarna som den höga tillväxten nu genererar, visar på vikten av en ansvarsfull ekonomisk politik för att kunna omsätta socialdemokratiska idéer.

LÄS MER: ”EU: Svensk ekonomi näst bäst. Centern: Det går åt helvete!” / AiP

– Ska vi ha långsiktiga välfärdsreformer måste vi också ha en långsiktig finansiering, därför behöver vi både jobb och tillväxt och ordning och reda i finanserna för att kunna genomföra vårt välfärdsbygge, säger Magdalena Andersson.

Perspektivskiftet märks också i ambitionen att föra en ekonomisk politik som styr mot jämlikhet. Nyligen berättade Magdalena Andersson att finansdepartementet kommer att införa en jämlikhetsindikator som styråra. Nu vill Magdalena Andersson tillsätta en stor jämlikhetskommission.

– Vi har sett hur inkomstskillnaderna har ökat i Sverige. Vi har också sett både med valet i USA och Brexit, vilka konsekvenser det kan få om man låter inkomstklyftorna öka för mycket.

– En jämlikhetskommission kan säkert komma både med viktiga analyser och konkreta förslag, men även öka förståelsen för vad som egentligen händer i ekonomin. Det kommer kunna hjälpa till att sätta agendan för de kommande åren på ett sätt som är väldigt intressant.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]”Det finns en ökad medvetenhet om att vi inte kan låta våra samhällen glida isär.”[/blockquote]

Det är en händelse som ser ut som en tanke att Internationella Valutafondens möte någon vecka efter Socialdemokraternas partikongress handlar om inkluderande tillväxt. Både IMF och OECD har på senare år framhållit att jämlikhet driver tillväxt.

– Det finns en ökad medvetenhet om att vi inte kan låta våra samhällen glida isär. Vi måste hålla ihop också för att det ska finnas en acceptans för fortsatt utveckling, för globalisering och digitalisering. Då måste alla få vara med och ta del av de vinster som kommer av det. Annars så blir det en revolt.

– Ökade klyftor är en tendens vi ser i hela västvärlden. Och det finns något i den tekniska utvecklingen som är värd att analysera. Att mellanskiktsjobben är på väg att försvinna och vad det kan betyda för jämlikheten i samhället.

Magdalena Andersson vill se en bred skatteöversyn under nästa mandatperiod.

LÄS MER: ”Magdalena Andersson i Davos: Fördela globaliseringens vinster rättvisare” / AiP

Förutsättningarna för en bred skatteuppgörelse har dock känts lite fjärran de senaste veckorna. Jan Björklund (L) hotade med misstroende mot finansministern om inte en skattehöjning på två kronor för den som tjänar 37 125 kronor, upp till 200 kronor för den som tjänar 55 000 stoppades.

– De överdriver kraftigt dramatiken i de här skatteförändringarna. Det är betydligt mindre omfattning än de skatteförändringar som de redan har accepterat under mandatperioden. Att ha en bred skatteöversyn bygger på att låsningarna som finns i blockpolitiken nu bryts upp. Och det hoppas jag att de kan göra efter nästa val.

– Borgarna får reda ut sin röra och sedan får vi förhålla oss till det. Samtidigt så är vi en minoritet i parlamentet och vi sitter så länge de kan acceptera att det är vi som styr landet.

Vad skulle en socialdemokratisk ingång i sådan översyn vara?

– Självklart ska det vara system som skapar goda förutsättningar för tillväxt. Vi ska ha ett rättvist skattesystem, men det är också viktigt att vi har bra klimat- och miljöstyrning i skattesystemet.

LO vill höja kapitalskatterna istället för inkomstskatterna.

– Det ligger flera poänger i det, men samtidigt är det inte okomplicerat att beskatta kapital i en globaliserad värld. Och de skatter som man talar om fanns det väldigt mycket kritik mot, en del berättigad kritik. Men jag tycker man bör diskutera alla de här skatterna i en bred skatteöversyn.

– Det vi ser är ju att kapitalinkomsterna ökar. Den rikaste procenten drar ifrån. Det är kapitalinkomsterna som ökar, så det är en faktor i att klyftorna ökar. Frågan är hur man gör det på ett sätt så att det istället inte bara leder till att kapitalägarna flyttar till ett annat land och är lika rika som man var tidigare.

Vad gäller omfördelning påminner Magdalena Andersson om att den generella välfärden är mycket mer omfördelande än progressiviteten i skattesystemet.

– Den är också viktig. Men den stora omfördelningen sker i välfärden. Därför var jobbskatteavdragen på så sätt dåliga för sammanhållningen. De gröpte ur det samlade skatteuttaget och sänkte därmed kvaliteten på den gemensamma välfärden.

Den senaste tiden har alla partier bjudit över varandra i löften om mer pengar till polisen, försvaret och skolan. En fråga som hänger i luften är hur satsningarna ska kunna kombineras med de skattesänkningar som alliansen förordar.

– Moderaterna har genomfört fem jobbskatteavdrag. Nu vill de genomföra ett sjätte. Liberalerna lägger alla sina pengar på att sänka skatten för dem som har de allra högsta inkomsterna. Centerpartiet slåss nu med näbbar och klor för de här 3:12-reglerna som vi vet används av människor med höga inkomster för att kunna ta ut pengar beskattade som kapitalinkomster snarare än arbetsinkomster. De är sig lika.

Spara