SD skär ned på det svenska kulturarvet

Länsmuseet i Gävleborg. Foto: Jan Söderström/AiP

Att värna det svenska kulturarvet är en av Sverigedemokraternas stora profilfrågor.
Men när SD nu kan påverka anslagen får partiet kritik för att skära ned.
– De påstår ju att de värnar kulturarvet. Men de har inte levererat överhuvudtaget. Tvärtom stramar man åt finansieringen för de regionala kulturarvsinstitutionerna, säger Ulf Dernevik, generalsekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd.