SD in i regeringskansliet – mörkades i valet

Foto: Maria Persson/AiP

Före valet sa Ulf Kristersson att Sverigedemokraterna inte behövde få tjänstemän i regeringskansliet. Samarbetet skulle ske i riksdagen.
Johan Pehrson avfärdade frågan.
Nu ges SD plats i regeringskansliet och inflytande över propositioner, utnämningar och myndigheters regleringsbrev.

De första reaktionerna på Tidöavtalet mellan M, KD, L och SD handlar om det stora genomslaget för SD i fråga om migrationspolitiken och de många liberala eftergifterna. Men det mest unika med Ulf Kristersson regeringsavtal är att det största partiet i regeringsunderlaget står utanför själva regeringen.

Före valet tonade Ulf Kristersson ned vilket politiskt inflytande SD skulle få över hans eventuella regering. De skulle inte få ministerposter och de skulle inte behöva tilldelas tjänstemän i regeringskansliet.

Så sent som 17 augusti, mindre än en månad före valet, sa Kristersson till TT:

– Jag ser inget behov av detta. Vi kommer att samarbeta bra i riksdagen.

Budgeten, förklarade Kristersson, ska först förhandlas fram mellan regeringspartierna.

– Sedan förhandlar vi separat med SD i budgetfrågor, sa Kristersson som också framhöll att om SD blev större än Moderaterna skulle det inte påverka regeringsfrågan.

Jimmie Åkesson förklarade att om partiet inte skulle få ministerposter krävdes ett skriftligt avtal som säkerställde SDs politiska genomslag.

Men nu finns det ett avtal som garanterar SD-politik i större utsträckning än vad Kristersson kommunicerade före valet. 

Det handlar om sju breda politikområden: kriminalitet, migration och integration, energipolitik och sjukvård, skolan och att stärka fri- och rättigheter.

Men utöver det finns även en inskriven garanti att SD ges likvärdigt deltagande i regeringskansliets beredningsarbete via samordningkanslier på statrådsbredningen 

Samarbete ska alltså inte alls bara ske i riksdagen utan framför allt i regeringskansliet. Tvärt-emot vad Ulf Kristersson gav sken av i valrörelsen.

I Tidöavtalet står att: ”Samarbetsparti som inte sitter i regeringen har fullt och lika inflytande över frågor i samarbetsprojekten på samma sätt som partier i regeringen.”

Full medverkan, som vore de ett regeringsparti, i framtagande av propositioner, direktiv till utredningar, utseende av utredare, och författande av konkreta förordningar efter lagändringar samt regleringsbrev till myndigheter. 

SD får även påverka EU-politiken inom de områden som samarbetet omfattar. Allt enligt Tidöavtalet.

Dessutom regleras att budgeten ska ”förhandlas mellan samarbetspartierna i regeringskansliet innan riksdagsbehandlingen påbörjas”. 

Inte först i regeringen och därefter med SD som Kristerrsson sa före valet.

SD garanteras även att få vara med och ta åt sig äran av regeringens politiska reformer, ”ha synlighet och kunna vara avsändare vid beslut”. 

– Vi som största parti i den här konstellationen har fått ett betydande genomslag sakpolitiskt å ena sidan. Å andra sidan har vi också fått samarbetsformer som ger oss både nödvändig insyn, möjligheter för oss att bevaka våra väljares intressen, men vi ska leverera framför allt politiskt, säger Jimmie Åkesson (SD).

– För första gången får ett främlingsfientligt och högerpopulistiskt parti nycklar till regeringskansliet. Det är ett paradigmskifte, säger Annie Lööf till TV4 i samband med statsministeromröstningen.

Moderaterna har under lång tid förberett maktövertagandet. Partierna har diskuterat olika scenarier för samarbetsformer och moderater har deltagit i SDs internutbildning av arbetet i regeringskansliet efter partiledningens godkännande. Men Ulf Kristersson talade tyst om frågan i valet.

Att sprida Tidöavtalets fördjupade samarbetsmodell hade varit negativt i valspurten. Nu är den en del i Liberalernas svekdebatt. 

– Min enda röda linje är att Sverigedemokraterna inte ska ingå i en regering, som vi släpper fram och stödjer, sa Johan Pehrson (L) till TT kort före valet.

Pehrson avvisade SD-tjänstemän i regeringskansliet i Aftonbladets valdebatt.

– Det är inte en aktuell fråga, förklarade Pehrson.

Men nu ges SD alltså ”nycklarna till regeringskansliet”. Jimmie Åkesson ska dessutom tillsammans med de andra partiledarna ingå i ”ett inre kabinett”, som ska lösa ut tvistefrågor.

Liberalerna i Stockholms län kräver att ett partiråd kallas in för att ta ställning till Tidöavtalet, som endast godkänts av riksdagsgruppens 16 ledamöter. 

En av invändningarna, förutom de stora sakpolitiska eftergifterna, är just att Sverigedemokratena får ”vara med i allt arbete på regeringskansliet, inklusive utnämningar och utredningsdirektiv”.

Stockholmsliberalerna menar att avtalet strider mot landsmötesbeslutet om att ge ytterkantspartierna så litet inflytande över arbetsformerna som möjligt för att begränsa tillgången till den typen av makt samt att budgetförhandlingar skulle begränsas till utskotten.