SD: FHM har fel – ”om man får tro sociala medier”

Folkhälsomyndigheten sprider felaktig information, menar SD.

– Om man får tro sociala medier.

Men ska man det?

Alla har åsikter om Coronoaviruset, om vad som behövs göras för att hindra dess spridning. Sociala medier svämmar över av kommentarer, kritik och spekulationer byggda på information hämtad från nätet.

– Jag vill understryka de budskap som nu är väldigt viktiga, att följa myndigheternas råd. Var källkritisk och hämta bekräftad uppdaterad information på krisinformation.se, uppmanar Maria Bergstrand, chef för operativ ledning på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

I mediestormens öga finns Folkhälsomyndigheten, Myndighetens bedömningar byggs på data, där andra experter kan dram andra slutsatser av. Det är naturligt. Men samtidigt delas även en mängd lösryckta citat och rubriker från exempelvis statsepidemiologen Anders Tegnell, vilka riskerar att undergräva myndighetens förtroende.

Flera av citaten har också granskats och visat sig felaktiga. Mer om det här.

Frågan har till och med förts ända upp på statsministerns bord. Sverigedemokraternas ledamot Markus Wiechel har sätt en skriftlig fråga till Stefan Löfven om vad han kan göra för att säkra ”förtroendet för svenska myndigheter”.

Wiechel hävdar att statsepidemiologen Anders Tegnell spridit felaktiga uppgifter i DN genom att påstå att:

”Ökningen av antalet svenskar som drabbats av det nya coronaviruset har nått en topp och kommer snart att klinga av.”

I själva verket uttalade sig Tegnell endast om att importfallen av coronaviruset, svenskar som smittats utomlands, kommer att minska.

”I en tidigare version av artikeln var rubriken missvisande”, skriver också DN i en rättelse 5 mars.

Markus Wiechel (SD) skriver i sin fråga, inlämnad 11 mars, att få svenskar litade på Folkhälsomyndighetens information – ”om man får tro sociala medier”.

Men ska man det?

Svenska folket har enligt mätningar ett starkt förtroende för myndigheterna. Förtroendet har ökat de senaste åren. Ett förtroende som är extra viktigt i kristider.

Regeringen bygger sina beslut i coronakrisen på basis av expertmyndigheterna, enligt statsministern. Det får kritik av SD-ledaren Jimmie Åkesson.

– Man kan inte hänvisa till expertmyndigheter hela tiden för det inger inte förtroende, säger Jimmie Åkesson (SD) till SR Studio ett.

Regeringen jobbar nu för högtryck för att hinna bereda nya förslag för att möta krisens effekter.

– Man ska också komma ihåg att det här är en rörlig materia. Situationen kan förändras från idag till imorgon. Och det kan gå snabbt. Då måste vi vara beredda. Därför har vi hela tiden dialogen med expertisen. Det är det vi ska fatta våra beslut på, säger Stefan Löfven.

Wiechels fråga till Löfven besvaras av socialminister Lena Hallengren (S):

”I situationer som den vi befinner oss i idag är det extra viktigt att våra förvaltningsmyndigheter är väl fungerande och snabbt svarar upp mot de krav som ställs. Medborgarna ska kunna känna tillit till den offentliga sektorn. Att statligt styrda verksamheter lämnar faktabaserad information är viktigt för att rätt åtgärder ska kunna vidtas i samhället och för att möta desinformation.”

Samtidigt fortsätter debatten på sociala medier.

Den moderata riksdagsledamoten Lars Beckman delar till exempel artisten Thomas Di Levas kritik mot Sveriges och Storbritanniens coronastrategier.

Thomas Di Leva har förvisso EN poäng. Hans låt ”Vem ska jag tro på?” är nu högaktuell.