SD drev på teorin om valfusk 2018

– Jag är förmodligen den partiledare som historiskt har företrätt ett parti som har förlorat flest val någonsin. Jag har aldrig startat någonting eller ifrågasatt de valresultaten, sa Jimmie Åkesson (SD) efter stormningen av Kapitolium.

Men SD var drivande i en kampanj om valfusk 2018 som bidrog till spridande av konspirationsteorier.

Under åren har SD-politiker återkommande hävdat ett utbrett valfusk i Sverige.

– ­Det pågår ett omfattande valfusk ute i vallokalerna, där i första hand småpartiernas valsedlar göms och slängs och där vissa valförrättare utsätter partier man ogillar för negativ särbehandling, förklarade Jimmie Åkesson i ett pressmeddelande redan 2009 om valfusk inför EU-valet.

– Vi vet att det regelbundet förekommer valfusk i Sverige. Allt som oftast utförs det av en icke demokratisk svans som alltid viftar för vänster­partierna i Sveriges riksdag, sa SD:s KU-ledamot Jonas Millard i en riksdagsdebatt om valsystemet 2016.

Inför valet 2018 startade SD Facebooksidan ”Valfusk”, där deras anhängare kunde berätta om incidenter, men också sprida rykten.

– Gruppen är till för att få en helhetsbild. Vid tidigare val har vi haft liknande Facebookgrupper där man kan rapportera in att det saknas valsedlar i vallokaler, så att vi snabbt kan komma dit och fylla på, sa SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein till SVT.

SD Borlänge spred falska uppgifter om att Spaniensvenskar hade fått alla valsedlar utom SD:s och fick 800 delningar.

Anmälningarna till Valprövningsnämnden ökade stort, som väntat. hashtagen #valfusk2018 trendade på Twitter ett par dagar efter valet.

SVT visade före valet att de Facebookgrupper som delar uppgifter om valfusk också delar material om invandring.

SD:s anhängare, liksom Trumps, förväntade sig valfusk. Redan på valnatten började anklagelserna hagla. Detta sedan SD inte ökade som förväntat.

”Valfusk om jag får säga min mening. Något är väldigt lurt… Svenskar tvingas lyssna på böneupprop fast vi själva inte får fira skolavslutningar i kyrkan för att vi kan kränka någon… Och SD ökar 4 %?”, skrev en kvinna aktiv i SD-Skövde.

SD:s tidning Samtiden skrev om ”det folkliga missnöjet” med det ”manipulerade” valresultatet:

”Många väljare är missnöjda med valet då alltför många oegentligheter, felaktigheter och manipulationer har rapporterats. Sociala medier har svämmat över av berättelser om och dokumentation av exempelvis saknade röstsedlar, uppsprättade valkuvert som ligger öppet, samt familjeröstning i båsen.”

Samtiden länkade även till ett upprop om nyval:

”Fusket inför och under valet 2018 var så omfattande att det valresultat valmyndigheten presenterade den 16 september 2018 knappast speglar folkviljan. Om detta vittnar bl a anstormningen av rapporterade instanser av valfusk, uttalanden av utländska valobservatörer, diskrepansen mellan opinionsmätningar och valresultat, samt valprocessen i sig”.

Bevisen för valfusk är alltså de många anmälningarna, som alltså SD själva bidragit till.

I SD-nära FB-grupper spreds mailadresser, instruktioner och till och med telefonnummer till internationella organisationer.

I dessa Facebookgrupper flödar konspirationsteorierna i Trumps anda på valnatten, röstframgångar tycks försvinna.

”Kan någon förklara för mig… sd låg på 19 något. De låg nästan på samma % som moderaterna. Nu ligger det på 17 %. Jag fattar inte hur TV4 räknar”, skriver en man i den stora Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” 

Flera såg ett samband mellan tidpunkten för de sjunkande siffrorna och att Valmyndighetens sajt legat nere. En spridd konspirationsteori.

Nyheter24 180910

”Suttit som röstmottagare här i Åby, smockat med folk hela dagen. Men något är fel, 22 procent av SD’s räknade röster är spårlöst borta. Hur har det gått till. Skumt, vi skulle ha legat 40 %.”, skriver en kvinna.

– Vi har tillsammans, trots valsabotage och valfusk, trots påverkanskampanjer och lögner från Socialdemokraternas sida, visat att vi är en kraft att räkna med. Och jag kan lova att detta bara är början på något nytt, säger partisekreteraren Richard Jomshof till Aftonbladet veckan efter valet.

Men förekom det mycket fusk?

– Nej, inte direkt. Det har varit något enstaka fall där valarbetare har gått in i vallokalen och uppmanat väljare att rösta på den personens parti, men det handlar nog mer om okunskap. De har dock polisanmälts för det, säger Annika Sandström ordförande i Valprövningsnämnden till SVT när nämnden i februari 2019 klubbar valresultatet.

Det stora antalet rapporter och överklaganden då?

– Jag tror att det beror på att det är så väldigt lätt att skicka ett överklagande i dag. Förut var du tvungen att sätta dig ner och fylla i en blankett, nu är det mer spontant och du kan mejla direkt i din mobil.

Riksdagsledamoten Markus Wiechel (SD) medger i en motion i november 2018 att talet om valfusk var överdrivet, men tar inget eget ansvar för det egna partiets medverkan i ryktesspridningen. Polariseringen ges skulden.

”Inför och under varje valrörelse talas det om valfusk, vilket vi sorgligt nog påmindes om efter valet 2018. Som en följd av spretiga resultat i de olika valkompasserna och ett allt mer polariserat debattklimat spreds olika konspirationsteorier om valfusk samt misstänkliggöranden kring det svenska valsystemet.”