SD byter fot och stödjer Moderaternas politik för arbetskraftsinvandring

SD byter fot och kräver inte längre att prövning av om det finns behov av att ta in arbetskraft från andra länder till olika branscher.

Sverigedemokrateerna viker sig för Moderaterna om arbetskraftsinvandring och frångår kravet på arbetsmarknadsprövning. Ett svek mot Sveriges löntagare, säger Anders Ygeman (S).

Sverigedemokraterna har tidigare krävt att det ska ske en prövning av om det finns behov av att ta in arbetskraft från andra länder till olika branscher, vilket skedde fram till 2008. Men nu har partiet bytt fot.

Till tidningen The Local säger partiledaren Jimmy Åkesson att han inte vill att facken ska ha inflytande över vilka som får arbetstillstånd, och i Sveriges Radios partiledarutfrågning medgav han att SD viker sig i det kravet gentemot Moderaterna, som endast vill ha en gräns för hur låg lönen får vara för arbetskraftsinvandring.

Fram till 2008 hade Sverige ett system med arbetsmarknadsprövning där fack, arbetsgivare och myndigheter tillsammans tittade på inom vilka yrken det rådde brist på arbetskraft och det skulle vara tillåtet att rekrytera personal från andra länder.

Systemet avskaffades av den borgerliga regeringen med stöd av MP och Sverige fick OECD-ländernas liberalaste lagstiftning, vilket resulterat i att tusentals personer hämtats från andra länder för att ta låglönejobb på till exempel snabbmatsrestauranger.

– Det unika med Sverige är att vi tillåter arbetskraftsinvandring till yrken där det inte finns behov och dessutom till ekonomiska villkor som är dåliga och till typiska ingångsjobb, kommenterade LO-ekonomen Torbjörn Hållö det svenska systemet för ett par år sedan.

Att hämta arbetskraft från låglöneländer till svenska låglönejobb innebär enligt facket också en risk för att löner och villkor pressas ytterligare. Många som kommit till Sverige har blivit utnyttjade av sina arbetsgivare, till exempel genom att de måste betala arbetsgivaren för jobbet.

Vid halvårsskiftet skärptes reglerna något, med krav på anställningsavtal för att få arbetstillstånd och fängelsestraff för den som utnyttjar utländsk arbetskraft. Men S-regeringen vill gå vidare med högre lönegolv, arbetsmarknadsprövning och bättre kontroll och tillsatte i juni en utredning. Regeringen vill ha ett system där arbetsmarknades parter har insyn i prövningen och att arbetskraftsinvandring från länder utanför EU bara ska tillåtas till yrken där det är brist på arbetskraft.

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) kallar Sverigedemokraternas svängning för ett svek mot Sveriges löntagare.

– De riskerar högre arbetslöshet och lägre löner för att Sverigedemokraterna byter fot.