Sätt stopp för ”inga kommentarer!”

Avskaffande av omedelbarhetsprincipen leder till ett bättre rättsväsende.

I dag har yrkeskriminella satt i system att vägra svara på polisens frågor under förhör. Att de kommer undan med detta beror på den så kallade omedelbarhetsprincipen. Därför är det bra att regeringen nu öppnar upp för att ändra ordningen. 

Det finns mycket att säga om den kände rapparen som nu står åtalad för bland annat stämpling till människorov. Var det rätt eller fel att han fick pris på P3 Guld? Ska han få sjunga om det han vill eller inte? Hyllar och glorifierar han kriminalitet eller inte? Debatten har rasat på sociala medier. Det var dock ingen av dessa frågeställningar som fångade mitt intresse. Jag fastnade i stället för hur rapparen svarat på polisens frågor under förhören. ”Inga kommentarer” var svaret på varenda fråga. 

Anledningen till detta intetsägande svar är omedelbarhetsprincipen. Principen innebär att domstolen endast kan ta ställning till de bevis som framkommer under själva rättegången. Som konsekvens kan den åtalade tiga genom polisförhören och därefter anpassa sitt försvar i rätten efter bevisningen. 

Som utredare på Polisen möter jag många som inte vill kommentera något under förhören. De vet ju att de ändå får se hela utredningen senare och då kan anpassa sin berättelse utefter det. Jag hade säkert gjort likadant själv om jag begått ett brott och ville komma undan. Därför är det viktigt att lagstiftningen förändras. Som den fungerar i dag är den varken rättvis eller balanserad. 

Bakgrunden till omedelbarhetsprincipen är att en individ som åtalas hamnar i underläge gentemot staten, och principen ska säkerställa att rättegången blir rättvis och balanserat. Att den åtalade och staten, åklagaren, ska ha samma bevisning att utgå ifrån under förhandlingen. 

Det är givetvis viktigt att en åtalad har rättigheter och får en rättvis chans att försvara sig. Men i dag har flera yrkeskriminella satt i system att svara ”inga kommentarer” på grund av hur principen är utformad. Det kan därför vara läge för politiken att se om omedelbarhetsprincipen fortfarande fyller sin funktion. 

Därför är det glädjande att inrikesminister Mikael Damberg vill ändra processen så att tidiga förhör som hållits av polisen får åberopas under förhandling. Det skulle bland annat innebära att en misstänkts första ord till polisen i direkt anslutning till själva brottet får betydelse i rättegången och att det inte nödvändigtvis lönar sig att svara ”inga kommentarer” när polisen ber den misstänkte berätta. 

Den ordning som regeringen nu föreslår finns till exempel i Danmark, där domstolen kan ifrågasätta sanningshalten i en åtalads historia om den förändrats under förundersökningens gång. 

Jag tror att ett avskaffande av omedelbarhetsprincipen skulle leda till en mer effektiv polis, ett bättre rättsväsende och ett tryggare Sverige. I framtiden ska det inte vara en given strategi att svara: Inga kommentarer. 

Emelie Linde utredare Polisen ordförande SSU 25+