Sara Kukka-Salam: Ytterkantshögerns pinkwashing ska legitimera rasism

Äntligen är den viktiga Prideveckan i Stockholm här. Under denna vecka sätter vi extra ljus på den diskriminering som drabbar hbtqi-personer i Sverige. Jag ska delta i HBT-S panelsamtal om ytterstaden i Pride house och gå i Prideparaden. 

I samband med Prideveckan väljer många samhällsaktörer att tydligt visa att de tar ställning för alla människors lika värde genom att flagga med regnbågsflaggan. Det är viktigt. Men under veckan syns också en hel del Pinkwashing, inte minst av företag. Pinkwashing innebär att profitera på regnbågsflaggan utan att arbeta aktivt för hbtqi-personers rättigheter på något annat sätt. RFSL uppmanar allmänheten att mejla företag som flaggar med regnbågsflaggan under Pride och ställa dem frågan om hur de i övrigt arbetar med att stärka hbtqi-personers rättigheter.  

Ytterhögern i Sverige (dit Sverigedemokraterna räknas) och globalt använder sig av en farlig form av pinkwashing. De använder medvetet pinkwashing som en metod för att legitimera sin rasistiska politik och spä på hatet mot muslimer. Ytterhögerns pinkwashing går ut på att utmåla muslimer som det stora hotet mot hbtqi-personers rättigheter och sedan föra en politik som syftar till att begränsa muslimers rätt att existera i Sverige. 

Ytterkantshögern pinkwashing-strategi fungerar också som en effektiv metod för att försöka dölja den konservativa politik som de själva bedriver och bedrivit genom historien. Ytterkantshögern har konsekvent motarbetat hbtqi-personers rättighetskamp. I deras idealsamhälle är varken bögar eller muslimer önskade.  

Tyvärr har ytterhögerns farliga form av pinkwashing också spridit sig till den etablerade högern i Sverige som desperat vill återfå väljare från SD. Även om jag inte tror att Moderaterna vill se ett samhälle utan muslimer, så verkar deras ledning inte ha någonting emot att deras partiföreträdare gör offentliga uttalanden som spär på fördomar om att muslimer automatiskt skulle vara homofober. Att en sådan retorik leder till att försvåra livet för helt vanliga, progressiva svenska muslimer, verkar de helt enkelt strunta i. 

Till skillnad från högern, vet vi socialdemokrater att det inte är varken rätt eller smart att jobba för en diskriminerad grupps mänskliga rättigheter genom att förtrycka, eller förstärka fördomar mot, en annan minoritet. Det leder inte till det öppna, jämlika samhället, där alla är lika mycket värda, som vi drömmer om.

Vi vet också att det är fel att sätta ett olikhetstecken mellan att vara hbtqi-person och att vara troende muslim. Man kan såklart vara både och. Och sist, men inte minst, vet vi att det inte finns något likhetstecken mellan att vara muslim och att vara homofob. 

Skiljelinjen går nämligen inte mellan olika religioner utan skiljelinjen går inom religioner – mellan konservativa och progressiva. Det är inte minst medlemmarna i Socialdemokrater för tro och solidaritet ett tydligt exempel på. Vårt förbund samlar progressiva troende socialdemokrater som vill arbeta för ett samhälle fritt från klassklyftor, rasism och diskriminering i alla dess former. 

HBT-S och STS har sedan länge genomskådat ytterkantshögerns pinkwashingstrategi. För att fler ska göra detsamma föreläser jag och HBT-S vice ordförande Emilia Wikström Melin på temat för arbetarrörelsens olika delar. Det är först när vi fler förstår ytterkantshögerns strategier som vi kan vinna över dem. 

Sara Kukka-Salam är förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet