Sara Kukka-Salam: Rasism orsakar segregation

Foto: Andy Prhat

Valåret har börjat och frågan om segregation förutspås genomsyra valrörelsen. Alla partier påstår sig vilja bekämpa den. Trots att jag som socialdemokrat vill se ett integrerat samhälle, känner jag ofta olust när ämnet diskuteras i offentligheten. Jag vet varför.

Debatten om segregation tenderar att förstärka, i stället för att krossa, etablerade fördomar om rasifierade svenskar och nyanlända personer. I debatten utmålas dessa ofta som ovilliga att integrera sig i samhället. Att segregationen i själva verket bygger på att samma personer utsätts för en strukturell rasism pratas det knappt om. Så länge den strukturella rasismen tillåts existera förblir integration en utopi.

Bostadskön i min hemstad Stockholm är ett tydligt exempel. Här finns det områden där majoriteten av befolkningen har utländsk bakgrund. Anledningen antyds i debatten vara att rasifierade personer vill bo med så kallade ”landsmän” och släktingar. Men sällan nämns den strukturella rasismen som normaliserats i vår bostadskö – där etablerade svenskar väljer bort lägenheter beroende på grannarnas hudfärg. En bekant sa ogenerat till mig: ”Jag väntar hellre några år till än att slösa mina köpoäng där, även om det innebär att jag får en sämre lägenhet”. Faktum är att boendesegregationen skulle kunna lösas skyndsamt om fler etablerade svenskar tackade ja till lediga lägenheter i bostadsområden där en hög andel av grannarna ser ut som jag.

Även i skolvalet i Stockholm syns rasismen och fördomarna tydligt. Forskning har visat att om en viss andel av eleverna i klassen ser ut som min son så kommer en del högutbildade föräldrar med svensk bakgrund att flytta sina barn därifrån. Beslutet grundar sig i fördomar om hur rasifierade barn presterar i skolan och i antaganden om att föräldrar med utländsk bakgrund skulle ha en lägre utbildningsnivå.

Eftersom det offentliga samtalet bygger på fördomar som finns i samhället om hur rasifierade svenskar och nyanlända personer är, så formas också reformförslagen därefter. Från höger haglar förslag om hårdare tag för att komma åt människors påstådda ovilja att integreras. Från vänster hörs krav på välfärdssatsningar i förorten. Båda sidorna missar grundorsaken bakom segregationen. Segregationen grundar sig varken i en ovilja från rasifierade svenskar eller nyanlända att integrera sig eller i brister i välfärden. Segregation är en konsekvens av en strukturell rasism som fått pågå i decennier. Bara den som erkänner det kan bekämpa segregationen på riktigt.

Sara Kukka-Salam är ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet