Sara Kukka-Salam: Koranbränningarna är det minsta problemet med Paludan

På Järvaveckan stod den högerextrema politiken Paludan bara några meter ifrån vårt tält. Aldrig tidigare har jag stått så nära en politiker som vill mig så illa.

”Folk borde ignorera honom”, hörde jag någon bakom mig viska. Och det är precis var hundratusentals svenska muslimer gjort hela våren. 

Men det räcker inte att vända andra kinden till. Historien har lärt oss att högerextremismens hatideologi inte kan tigas ihjäl. Oemotsagd rasism normaliseras nämligen till slut. Så här är mina tre råd till dig som vill ge dig in i debatten och göra en insats för antirasismen. 

Han är en etno-nationalist som förespråkar etnisk rensning av dem han kallar ”icke-västliga personer”, däribland muslimer.

För det första, kalla Paludan för etnonationalist och inte religionskritiker. I media har Paludan vid upprepade tillfällen felaktigt kallats för en islamfientlig politiker.

Men det är inte religionskritik som Paludan ägnar sig åt. Han är en etno-nationalist som förespråkar etnisk rensning av dem han kallar ”icke-västliga personer”, däribland muslimer. Det är det han måste ställas till svars för.

Ge dig således inte in i en diskussion om islam är bra eller dåligt, ifrågasätt i stället vilket slags samhälle vi får om vi börjar rensa ut medmänniskor som är annorlunda än oss själva. Det är bara genom att syna bristerna i hans samhällsbygge som vi kan hindra fler att attraheras av hans hatideologi. 

Koranbränningar är osmakligt, men det innebär ingen direkt fara för mig. Det gör däremot hans rasistiska politik.

För det andra, debattera inte Paludans metod utan hans budskap. Paludan vill att vi ska diskutera koranbränningar så ofta vi bara orkar. Det ger honom ett utrymme att offentligt sprida sitt hatbudskap, utan att någon ifrågasätter hans politik.

Att Paludan bränner Koranen är muslimers minsta problem. Koranbränningar är osmakligt, men det innebär ingen direkt fara för mig. Det gör däremot hans rasistiska politik. Det är om den som debatten måste handla – inte om bokbål.

Etnonationalister struntar fullständigt i om vi muslimer bor integrerat, har ett arbete eller om vi betalar skatt.

För det tredje, dra inte in temat segregation i samtalet. I viljan att förstå Paludans hat har debattörer börjat diskutera segregation. Men den vägen leder ingen vart.

Etnonationalister struntar fullständigt i om vi muslimer bor integrerat, har ett arbete eller om vi betalar skatt. Problemet är inte vad muslimer gör, utan att vi finns. Lika lite som det var judarnas livsstil som motiverade Hitler. Debatten måste handla om hatarna, inte offren. 

Sammanfattningsvis, vi antirasister ska inte luras in i att diskutera varken religionen islam, bokbål eller integration. Gör vi det har Paludan lyckats. Han livnär sig på att synas i en offentlighet där ingen ifrågasätter vad hans samhällsbygge egentligen går ut på. 

Sara Kukka-Salam är förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet