Sänkta klimatambitioner kan bli kostsamt

Jytte Guteland var med och förhandlade villkoren för EU-miljarderna som Sverige nu kan gå miste om. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Sverige kommer sannolikt att missa delar av, eller i värsta fall hela det EU-stöd som ska fördelas till medlemsländerna som en del i återhämtningen efter pandemin. Anledningen? De sänkta ambitionerna i klimatpolitiken.