Samma villkor gäller för alla vaccin

Pressbriefing på tema vaccin med bland andra socialminister Lena Hallengren (S). NINNI ANDERSSON/REGERINGSKANSLIET

Regeringen är beredd att göra allt som behövs för en effektiv vaccinering. Men just finns inget behov av nya yrkesgrupper som vaccinatörer, enligt regionerna.

– Jag försöker behandla regionerna som de vårdhuvudmän de är, säger socialminister Lena Hallengren.

Vaccineringen är igång runt om i hela landet. I förra numret av AiP (nr 2/2021) berättade vi om hur situationen ser ut i några av landets regioner och vilka utmaningar man möter när många människor ska vaccineras.

Lena Hallengren (S), socialminister med ansvar för bland annat folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen, tycker att vaccineringen har löpt på väl.

– Vi var redo när de första doserna kom i slutet av december.

Fram till nu har regionerna sparat vaccin för att säkert ha till dos två som ska ges tre till fyra veckor efter första dosen. Något som Folkhälsomyndigheten har varit tydliga med att så inte ska ske eftersom det gör att färre vaccineras.

– Det är stabila leveranser och Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att regionerna ska använda allt. Sedan är det förstås viktigt att man får den andra dosen också eftersom man då får ett högt skydd.

De allra flesta regioner har nu också meddelat att man använder alla doser.

Vad kan regeringen göra för att snabba på ytterligare?

– Moderaterna letar hela tiden efter något som gör att de kan uttrycka att de knuffar regeringen framför sig. Vi är hela tiden väldigt proaktiva. Det var därför som vi redan i maj tog fram en nationell vaccinationsstrategi och i juni utsåg Richard Bergström som vaccinsamordnare, säger Lena Hallengren.

En prioritetsordning var klar redan efter sommaren och man har kunnat via EU teckna fem olika avtal om vaccin. Det finns också en överenskommelse med regionerna och därmed vården om hur vaccineringen ska gå till. Den överenskommelsen innebär att staten tar kostnaderna och är den som tar emot vaccinet och delar ut det så som regionerna vill. Sedan är det upp till regionerna att ta det vidare till sina olika enheter.

– Vi har hela tiden en nära dialog med regionerna och med Folkhälsomyndigheten och vi tittar kontinuerligt på vad vi kan göra annorlunda och bättre. Just nu handlar det om att det ska finnas tillräckligt med personal som kan vaccinera. Det är synnerligen kompetenta sjuksköterskor som gör detta.

Det finns även sjuksköterskor som har gått i pension eller jobbar inom andra yrkesområden. Socialstyrelsen har till exempel sett till att distrikts- och barnsjuksköterskor också kan vaccinera. I andra länder kan det se annorlunda ut, det kan vara läkare som vaccinerar eller andra yrkesgrupper. I Sverige har farmaceuter erbjudit sig att hjälpa till. Men i nuläget bedömer regionerna att inga nya yrkeskategorier behöver lyftas in.

– Jag ser och försöker behandla regionerna som de vårdhuvudmän de är. Man ska inte heller underskatta arbetet att vaccinera, det är inte bara att sticka en nål i armen på någon. Att nya yrkesgrupper ska bli helt nya vaccinatörer är ett omfattade arbete och man kan inte utbilda en stor yrkesgrupp om det inte finns en efterfrågan.

I förra veckan beslutade regeringen vid ett extrainsatt regeringssammanträde att alla som vaccineras mot covid-19 i Sverige garanteras ersättning vid eventuella biverkningar, oavsett om vaccinet ingår i läkemedelsförsäkringen eller inte. Det innebär att även vaccinet från Moderna som godkänts inom EU, men inte ingår i den svenska läkemedelsförsäkringen, omfattas.

– Vi skulle kunna säga nej till de vaccin som inte ingår, men vi vill kunna använda de vaccin som vi har tecknat avtal om och om de blir godkända. Den som vaccineras i Sverige ska inte behöva tänka på vilket vaccin man får. Men vi är angelägna om att precis samma villkor gäller för alla vaccin, säger Lena Hallengren.

Eftersom det tar ett tag att ta fram lagen som möjliggör denna rätt kommer beslutet att gälla även retroaktivt.

– Jag vill understryka att detta ingenstans handlar om att vi skulle vara oroliga för vaccinet från Moderna. Frågan förstoras och det har skett av partipolitiska skäl anser jag.

När kommer du att vaccinera dig?

– Vi har en prioritetsordning i Sverige. Jag är nyss fyllda 47 och tillhör ingen riskgrupp så det lär väl dröja litegrann. Men ambitionen är att alla vuxna över 18 år ska ha fått ett erbjudande och kunnat vaccinera sig inom de första sex månaderna.