Säkerhetspolitisk analys om Nato är klar

Ann Linde var med och presenterade den säkerhetspolitiska rapporten. Foto: Regeringskansliet/arkiv

Utrikesminister Ann Linde berättade i presentationen av den säkerhetspolitiska rapporten att ett Natomedlemskap skulle höja säkerheten och inte sätta stopp för Sveriges arbete för nedrustning.

Regeringen tog 16 mars i år initiativ till överläggningar med riksdagens partier för att diskutera det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Resultatet av överläggningarna presenterades i dag 13 maj. 

Tillvägagångssättet har varit att medlemmarna i överläggningen fått information från experter och myndighetsföreträdare samt haft nära kontakt med finska kollegor. 

Sex av åtta riksdagspartier står bakom rapportens innehåll. Samtliga riksdagspartier står bakom analysavsnitten. Något som utrikesminister Ann Linde (S), vid förmiddagens pressträff, betonade var av särskild vikt. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande om rapportens slutsatser. 

– Detta är en viktig signal till omvärlden och jag vill betona vikten av att vi är helt eniga om synen på Ryssland, säger utrikesminister Ann Linde. 

Rysslandskrisen är strukturell och långvarig vilket hon betonar har stor vikt för analysen. 

– Läget är allvarligt, läget är komplext, och kommer pågå under lång tid, vi behöver också vara beredda att situationen kan bli värre, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). 

Utrikesministern tog upp frågan om hur ett Natomedlemskap skulle påverka det säkerhetspolitiska läget. 

– Ett eventuellt medlemskap i Nato skulle minska risken för en väpnad konflikt i Europa, säger Ann Linde. 

Hon pekade också på att Finlands val är otroligt viktigt på grund av närheten till Sverige och Ryssland samt det nära samarbetet med landet. 

– Östersjözonen och nordkalotten innebär en säkerhetspolitisk enhet. Som medlemmar i Nato skulle Sverige och Finland ingå i den gemensamma försvarsplaneringen för området. Det skulle stärka inte bara Sverige säkerhet utan även våra grannländers, säger Ann Linde. 

Hon reflekterade över att Sveriges alliansfrihet tjänat oss väl men att ett eventuellt medlemskap i Nato inte skulle sätta stopp för engagemanget för internationell solidaritet. 

– Det skulle inte påverka Sveriges möjligheter att fortsätt främja grundvärden i svensk säkerhetspolitik. Sverige skulle kunna fortsätta engagemanget för fredsmedling, kärnvapennedrustning och global medvetenhet, säger utrikesminister Ann Linde. 

Läs alla slutsatser och förslag här