Så ska S forma framtidens sjukvårdspolitik

Rachel De Basso är regionråd och ordförande i regionstyrelsen i Region Jönköpings län. Foto: Simon Johansson.

Vilka stora utmaningar står svensk sjukvård inför de kommande decennierna? Och vad är Socialdemokraternas svar på dessa?
Det ska två större S-nätverk med regionpolitiker från hela landet nu titta närmare på.