Så ska S bryta segregationen

Anders Ygeman och Tobias Baudin presenterade Socialdemokraternas tiopunktsprogram för att steg för steg bryta segregationen. Foto: Från Socialdemokraternas Youtube

Kraftfulla åtgärder för att bryta bostadssegregationen, skärpt kvalitet på SFI, mer resurser till idrotten i utsatta områden och ökat likvärdighetsbidrag för en mer jämlik skola.

Under tisdagen presenterade Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister, samt Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin en bred satsning för att komma till rätta med segregationen i Sverige.

– Steg för steg behöver vi bygga samhället starkt igen, sa Anders Ygeman.

Programmet består av tio punkter och Anders Ygeman förklarade att det behövs ”en samlad offensiv” för att bryta segregationen:

  • Kraftfulla åtgärder mot boendesegregationen genom till exempel ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i utsatta områden och ett investeringsstöd för att det ska kunna byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Man vill även ge kommuner bättre förutsättningar att driva en aktiv markpolitik för att bryta segregationen genom att införa en ny modern förköpslag och stärka kommunernas möjlighet att redan i detaljplanen styra mot blandade bostadsområden.
  • Språkkrav för permanenta uppehållstillstånd.
  • EBO-lagstiftningen ska avvecklas.
  • Reglerna för arbetskraftsinvandring ska skärpas som ett kraftigt höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring. Man vill även slopa möjligheten för personer som fått avslag på asylansökan att få ett uppehållstillstånd för arbete och skärpa straffavgifterna för arbetsgivare som använder sig av utländsk arbetskraft utan arbetstillstånd.
  • Fler ska lära sig svenska och få ett arbete.
  • Kontrollen över SFI ska tas tillbaka. Detta innebär bland annat att ett kommunalt språkansvar införs som tvingar kommunerna att söka upp och motivera den som har rätt till SFI.
  • Aktivitetskrav införs i försörjningsstödet.
  • Treåringar ska direktinskrivas i förskolan. Det innebär att det blir obligatoriskt för hemkommunen att från tre års ålder skriva in barn i förskolan som har bott i Sverige kort tid eller som har föräldrar som har bott i Sverige kort tid.
  • Fortsätta investeringar i likvärdighetsbidraget för en jämlik skola.
  • Resurser till idrotten ska ökas.

– Det här är socialdemokratisk politik för att fler ska lära sig svenska. För att bryta bostadssegregation, för att fler ska kunna gå till jobbet och för att inte ytterligare en generation ska gå förlorad, sa Tobias Baudin under pressträffen.

Se pressträffen här