Så siffertrixar Busch om hjälp till utsatta

Ebba Busch talar på KD- dagarna i Örebro. Foto: Fredrik Sandberg / TT

– Nu gör vi det möjligt för fler att hjälpa fler, säger Ebba Busch (KD) om att 50 miljoner satsas på civilsamhället.
Men att stödet till civilsamhället skulle öka är ett siffertrix, visar en granskning.
Färre får hjälp.

Plattformen Concord, som samlar 82 organisationer för att påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik, har granskat regeringens påståenden om att stödet till civilsamhället ökar efter maktskiftet.

Regeringens retorik bygger på att den inte jämför med den ordinarie budgeten för 2022, utan med anslagsnivån efter den omfördelning som S-regeringen gjorde med anledning av flyktingströmmen från Ukraina.

”Den nuvarande regeringen valde sedan att lägga budgeten för 2023 på den minskade nivån, vilket alltså minskade budgetposten med 195 miljoner kronor jämfört med vad som ursprungligen budgeterats för 2022”, konstaterar Concord.

Det är alltså en sänkning jämfört med tidigare. Eftersom flyktingströmmen från Ukraina avtagit borde regeringen ha kunnat höja stödet till det svenska civilsamhället, menar Concord.

”Trots detta valde regeringen att lägga en 10 procent lägre budget till civilsamhällesbiståndet jämfört med föregående år.”

Ebba Busch har fått intern kritik för att den SD-influerade politiken och retoriken suddar ut partiets politiska profil. Stramare migrationspolitik och sänkt bistånd går på tvärs med traditionella KD-värderingar.

På KD-dagarna i Örebro talade KD-ledaren därför varmt om ökat stöd till utsatta och om familjen. Ebba Busch förklarade att KD i regeringen nu ”gör det möjligt att hjälpa fler”, genom att i vårändringsbudgeten ge 50 miljoner till idéburna organisationer.

– Pengarna riktas specifikt till insatser som hjälper människor som har det svårt under den ekonomiska krisen.

– Det här är kärlek omsatt i ansvar, sa Busch.

Men att regeringen nu hjälper fler, är det verkligen en korrekt beskrivning?

Nej, det kan man bara säga om man inte tar hänsyn till det totala stödet till civilsamhället.

De 50 miljonerna i vårändringsbudgeten ska dels ställas mot miljarder i sänkt bistånd när KD skrotar enprocentsmålet. För 2023 är minskningen 7,3 miljarder och 12 miljarder för 2025, enligt siffror i höstas.

Budgeten för 2023 och vårändringsbudgeten kritiseras just för att regeringen inte hjälper fler, att det är för lite riktade satsningar till de utsatta hushållen. 

När hushållen inte klarar sin ekonomi tvingas de vända sig till andra aktörer. Matköerna växer hos Stadsmissionen. Nu ger regeringen ett tillskott till organisationer som stöder människor som hotas av social utslagning. 

Dels ska dessa 50 miljoner även ställas mot de 135 miljoner i nedskärning av stödet till organisationernas information och kommunikation (INFOKOM) inom biståndet. När man pratar om det specifika stödet till civilsamhället (CIVSAM) bör man, enligt Concord, även räkna in det. 

”Om vi räknar samman budgeten för CIVSAM och INFOKOM har de tillsammans minskat med 330 miljoner, en minskning med 15,64 procent jämfört med föregående år”, skriver Concord och fortsätter:

”Den sittande regeringen har prioriterat mellan budgetposter på ett sådant sätt att anslagsposter med en hög andel stöd genom civilsamhället missgynnas.”