Så petades Ebba Östlin

Ebba Östlin (S) kommunstyrelseordförande i Botkyrka och Katarina Berggren (S), valberedningen. Foto: Socialdemokraterna i Botkyrka och privat.

Ebba Östlin, socialdemokratiskt kommunalråd i Botkyrka, tvingas bort från sin post av arbetarekommunen. Ord står mot ord om vad som ligger bakom petningen som var resultatet av en jämn omröstning.

Ebba Östlin har inte längre förtroende som kommunstyrelseordförande i Botkyrka berättar hon på sin Facebooksida. På ett medlemsmöte ska hon ha fått lämna sin post efter en förtroendeomröstning där resultatet blev 88 personer för och 91 personer emot.

– Ikväll har mitt parti röstat om mitt förtroende. En fråga som väckts av ABF Botkyrka Salems ledning efter att kommunen tvingats stänga deras verksamheter. Stängning kom efter att det uppdagats att det förekommit våld, narkotika, vapen, skyddsvästar och hot i verksamheterna, skriver Ebba Östlin på sin Facebooksida efter mötet.

Enligt flera medier, bland annat Aftonbladet som hänvisar till anonyma tips, ska det finnas flera personer med kopplingar till organiserad brottslig som varit delaktiga i att rösta bort Ebba Östlin.

Något som dock tillbakavisas starkt av Katarina Berggren (S), sammankallande i valberedningen och deltagare vid medlemsmötet i Hallunda i lördags.

– Jag tycker det är nedvärderande framförallt mot alla medlemmar. Det har varit en lång demokratisk process under hela hösten då styrelsen fick i uppdrag att förbereda ett möte för att pröva förtroendet för Ebba Östlin, säger Katarina Berggren.

Hon berättar att det handlar om förtroendet för ledarskapet och att alla 550 medlemmar i arbetarekommunen kallades. Att det skulle vara en kupp iscensatt av ABF håller Katarina Berggren inte med om.

– Att kalla det för kupp tycker jag är väldigt konstigt. Det var 179 personer närvarande och redan när vi skiljdes åt började processen med att skicka ut nomineringsanmodan till föreningarna. Det handlar om förtroendet för en person. Inte för politiken som kommer fortsätta vara densamma. Vårt kommunpolitiska program är redan lagt efter medlemsmöten i partiet och budgetsamarbetet är redan förhandlat.

Många var förvisso nya medlemmar på mötet men det ser Katarina Berggren som något positivt.

– I grunden är det bra att det är nya medlemmar, vi kommer nästan direkt från en valrörelse och Botkyrka är en av de arbetarekommuner, om inte den som värvat flest medlemmar, vi är en folkrörelse som varit ute ock knackat dörr och det är meningen att medlemmar ska kunna komma på medlemsmöten och göra sin röst hörd.

Nu vill Katarina Berggren mana till samling i arbetarekommunen.

– Det finns de som tar i från tårna och bröstar upp sig och kallar varandra för den ena tokigheten efter den andra men vi ska respektera varandra för vi är ett parti.

Ebba Östlin har avböjt intervjuer och hänvisar media till sitt offentliga uttalande på Facebook:

– Jag står för alla beslut jag fattat. Och jag kommer alltid hålla en stenhård linje mot den organiserade brottsligheten, det har jag lovat Botkyrka. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som uttalat ert förtroende för mig. Och tack alla Botkyrkabor som gav mig och Socialdemokraterna det stora förtroendet att vända på varje sten för att bryta kriminaliteten, skriver Ebba Östlin.

AiP har sökt Botkyrka arbetarekommuns ordförande Jens Sjöström och Ebba Östlin men har ännu inte fått någon återkoppling.