Så kan sammanhållning mellan kulturer ökas

Foto: Pixabay

I Sverige finns en högre acceptans mellan kulturer än i flera andra länder i Europa men det finns en hel del som kan göras för att öka den enligt Anna Lindh Foundations rapport ”Intercultural Trends in the Euro-Mediterranean region”.