Så kan S stärka jämlikhetspolitiken

Magdalena-Andersson-halvbild-taket. Foto: Jan Söderström/AIBILD

Socialdemokraternas jämlikhetsgrupp under ledning av Magdalena Andersson har lagt sin slutrapport. Jobbsatsningar samt stärkt välfärd och omfördelning är grundbultar.

Här finns även nya konkreta förslag om en miljonärsskatt på förmögenheter, en årlig uppräkning av statsbidragen till välfärden och ett mål om att andelen tillsvidareanställda på heltid i välfärden inte får understiga 90 procent.

– Vi vet att klyftorna har ökat, både i toppen och botten. De rikaste har dragit ifrån. De har fått stora skattesänkningar under Alliansåren, samtidigt som de med de lägsta inkomsterna har lämnats efter när man försämrade sjukförsäkringen och a-kassan, säger Magdalena Andersson i en första kommentar efter att ha presenterat rapporten för VU och partistyrelse.

Rapporten är därmed ett av underlagen när partiet nu går till kongress och ska anta ett reformprogram för nästa mandatperiod. Visserligen får förslagen extra tyngd av att finansministern lett gruppen. Det handlar dock om en arbetsgrupp och inte om slutgiltiga partiståndpunkter.

– Vi får se vad VU och partistyrelse och sedan kongress tycker är bra. Det är både reformer som kan genomföras nu och under nästa mandatperiod. Men det är viktigt att säga att den här rapporten är ganska omfattande och har ett längre perspektiv i sina förslag, säger Magdalena Andersson.

Efter gruppens debattartikel i DN i dag lördag har främst den så kallade miljonärsskatten uppmärksammats. En stärkt omfördelning och finansiering av välfärden är centrala frågor i rapporten.

När det gäller skatterna så har Socialdemokraterna länge drivit att de rikaste måste bidra mer. Frågan är hur det ska ske, höjda kapitalskatterna har varit en linje. Nu läggs ett nytt förslag om en miljonärsskatt. Skatten ska undanta bostäder och kombineras med ett tak.

– I rapporten finns flera förslag på hur de förmögna, som jag brukar säga, ska få möjlighet att bidra mer till det gemensamma. Dels så föreslår vi saker som vi har drivit sedan tidigare, som att förändra 3:12-reglerna. Som 3:12-reglerna fungerar i dag skapar de möjligheter för väldigt rika personer att kunna plocka ut inkomster med lägre beskattning än vad en undersköterska har.

– Men vi går också fram med förslag på en ny skatt på förmögenheter, dock utan fastigheter i de förmögenheterna. Vi ser hur förmögenheterna har ökat. Det är den rikaste procenten som har dragit ifrån mest, säger Magdalena Andersson.

Hur tror rapporten kommer att tas emot?

– Det finns mycket socialdemokratisk politik i den här rapporten. Det är klart att det kommer att möta motstånd från de borgerliga partierna. Mycket bygger vidare på det som regeringen redan har gjort – satsa på välfärden, förbättra våra försäkringar, höja pensionen, hantera marknadskrafterna där pengarna hamnar i fel fickor – det har ju skett i stor strid.

– Under de åren som Stefan Löfven har varit statsminister har de budgetar vi har lagt fram haft en tydlig fördelningsprofil. Vi behöver fortsätta det arbetet och där är den här rapporten ett underlag, säger Magdalena Andersson.

Gruppen efterlyser en bredare översyn av skattesystemet för att stärka principen om skatt efter bärkraft. Ökad omfördelning i skattepolitiken kräver ökat parlamentariskt stöd. Magdalena Andersson menar samtidigt att de demografiska förändringarna sätter frågan högre på agendan.

– Något som kommer att vara en väldigt stor arbetsuppgift för oss socialdemokrater de kommande mandatperioderna är ju välfärden. Inte minst att 40-talisterna kommer upp i åttioårsåldern och ska ut i äldreomsorgen. Finansieringen där är ju en stor fråga.

Att räkna upp statsbidragen årligen i relation till pris- och löneutvecklingen skulle inte bara stärka välfärden utan även ge kommuner och regioner långsiktiga planeringsförutsättningar. Ett mål om att andelen tillsvidareanställda på heltid i välfärden inte får understiga 90 procent skulle både höja kvaliteten och vara en viktig för den ekonomiska jämställdheten, resonerar gruppen.

Marknadsstyrningen av välfärden, inte minst skolan, ses som ett hot mot jämlikheten, likaså när välfärden fördelas efter plånbok och inte efter behov. Gruppen skriver på DN debatt att ”vård, skola och omsorg ska inte vara en marknad” och att ”vinstjakten ska stoppas”.

Magdalena Andersson lyfter även jobbpolitikens betydelse för jämlikheten – att återupprätta skolans kompensatoriska uppdrag för att ge alla möjligheter att hitta en försörjning, stärkt integration och en mer aktiv arbetsmarknadspolitik.

– Att människor ges möjlighet att arbeta, men också arbeta med schysta arbetsvillkor och löner, betyder otroligt mycket för jämlikheten. Att människor lyfts från olika former av försörjningsstöd eller a-kassa eller aktivitetsersättning till riktig lön är otroligt jämlikhetsskapande. Det drar också in skattepengar att betala välfärd och annat med, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraternas jämlikhetsgrupp tillsattes 2019. Uppdraget var att ta fram förslag på en ny fördelningspolitik och föreslå reformer som minskar skillnader i inkomst, förmögenhet och levnadsvillkor samt skillnader mellan olika delar av landet.

– Rapporten utgår från de här tre benen i socialdemokratisk jämlikhetspolitik. Nummer ett är att alla som kan arbeta också ska arbeta med schysta löner och villkor. Det andra är att vi har den gemensamma välfärden med förskola, skola, sjukvård och äldre. Där det finns en hög kvalitet. Det tredje med ett progressivt skattesystem med försäkringar och transfereringar man kan ta del av när man behöver det. Alla de tre benen finns det förslag kring i rapporten, säger Magdalena Andersson.