Så hycklar M om risker med partilotteri

Moderaterna har inga etiska problem med att partier säljer lotter. I alla fall inte fram till alldeles nyligen då de ändrade åsikt efter påtryckningar från Sverigedemokraterna.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har eller har haft lotterier och lanserat dessa som både trygga och etiska. Sverigedemokraternas variant Kronolotten fick av oklar anledning läggas ner efter en kort tid men Moderaternas M-lott marknadsförs än idag. 

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) bidrar själv och marknadsför M-lotten, ett lotteri som i sitt upplägg är mycket likt Socialdemokraternas Kombilotteri. I ett Facebook-inlägg som fortfarande är publicerat uppmanar hon alla att ”köpa minst en lott redan idag”.

Hon betonar också chansen att vinna upp till tio miljoner kronor. 

”Jag prenumererar på M-lotten. På det sättet stödjer jag Moderaterna, arbetet för en ny regering och har samtidigt chansen att vinna!”, skriver Elisabeth Svantesson. 

Att köpa en moderat lott är dessutom ett sätt att göra Sverige till ett bättre land menar finansministern. ”Vi kan alla göra vår del. Hjälp till genom att köpa lotter och berätta om lotteriet”.

Det var 2020 som Moderaterna stolt lanserade sitt eget lotteri för att bidra till Moderaternas kommande framgångar och valsegrar, som de uppger på sin hemsida där de saluför lotten. 

Lotteriet är digitalt och bygger på månadsprenumerationer. Kunder kan inte köpa lotter på kredit och de kunder som köper för mer än 2000 kronor i månaden får ett uppföljningssamtal från M-lotten. Samtidigt har spelaren att se fram mot kommande vinster menar Moderaterna: ”Vad vi kan lova dig är ett nytt och spännande rikslotteri med prisnivåer på en miljon varje månad – och tio miljoner kronor varje år!”. 

Risken för spelberoende är enligt Moderaterna liten, M-Lotteriet värnar ett sunt spelande och arbetar för att begränsa riskerna för spelproblem. ”Vårt lotteri är en spelform med låg risk för spelberoende” skriver de på lotteriets hemsida. 

Detta är alltså samma spelform som moderata företrädare kritiserar sin konkurrent socialdemokratiskt ägda Kombilotterierna för. Men om lotten kommer från Moderaterna menar de att ”prenumerationslotterier är långsamma spelprodukter med många naturliga begränsningar, exempelvis genom att lotten betalas månadsvis och att även vinstdragningar sker månadsvis.” 

På en rak fråga uppger Moderaterna på sin hemsida att de inte ser några etiska problem med att driva ett lotteri gällande risk för spelberoende utan menar att deras lotteri ”värnar ett sunt spelande” och att ”vårt lotteri är en spelform med låg risk för spelberoende.”

– Det känns fantastiskt roligt att få lansera M-Lotten och ge alla som köper lotter möjlighet att både vinna fina priser och stärka Moderaterna inför valet! säger Gunnar Strömmer, dåvarande partisekreterare för Moderaterna i ett pressmeddelande för att marknadsföra lotteriet. 

Spelaren lockas även med en högvinst på 10 miljoner kronor och bilar, upplevelser och bensin.

Lotterinspektionens tillstånd medger en försäljning på 75 000 lotter i månaden för 200 kronor styck. I dragningen deltar 90 000 lotter inklusive osålda. Potentiell intäkt för Moderaterna om alla lotter säljs är 180 miljoner om årligen. De reella intäkterna är betydligt lägre enligt partiets årsredovisning för 2022: 5,7 miljoner kronor.

AiP har kontaktat Moderaterna men de har valt att inte återkomma med besked om vilken nettointäkt de har för sitt lotteri. Socialdemokraterna uppger att partiet netto får ungefär 30 miljoner kronor från Kombispel per år.