Så gav mästerplanen succéresultat

Linda Larsson berättar om vikten av att hela tiden fortsätta att berätta om vad Socialdemokraterna vill och varför. Foto: Alexander Bygdén /AiP

En långsiktig strategi som fokuserade på välfärd och miljö i stället för brott och migration ledde till att Socialdemokraterna kunde återta makten i Karlstad. Men inom partiet lokalt finns en oro för den politik som förs på riksplanet.