Så går regeringen vidare efter LSS-kritiken

[vc_row][vc_column][vc_message]Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media[/vc_message][vc_column_text]

Arbetet pågår med en ny funktionshinderpolitik. Samtidigt kommer en våg av kritik mot regeringens regleringsbrev till Försäkringskassans och myndighetens hårdare bedömningar för personlig assistans. I december kommer en granskning av Försäkringskassans tillämpning av ett antal domar. Då kan det bli aktuellt med en lagändring.

Den nya funktionshinderpolitiken ska omfatta alla politikområden. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna och ambitionen att ha en god välfärd som gäller alla.

– Vi darrar inte på manschetten när det gäller det, säger statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson (S).

Samtidigt upphör inte kritiken mot försäkringskassans bedömningar och formuleringen i regeringens regleringsbrev för 2016 att försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av assistanstimmar.

Har ni förståelse för kritiken?

– Jag förstår att familjer som har barn med funktionsnedsättning, eller vuxna som själva har det, och de som finns i deras närhet, blir oroliga. Man kämpar på med många saker och att då uppleva att det kommer att bli ännu kämpigare är förstås oerhört tufft.

Men det måste vara ordning och reda, enligt Madeleine Harby Samuelsson. Hon vill betona innehållet i meningarna efter den kritiserade formuleringen: En god rättstillämpning, likvärdighet över hela landet, hög kvalitet i utredningar.

– Individen ska få det den behöver. Dessutom ska Försäkringskassan säkerställa god kontroll för att motverka överutnyttjande. Man ska också titta på gråzoner, övervinster, fusk och olagligheter.

– De ska jobba parallellt med de här sakerna.

Man ska alltså inte tolka det som att utvecklingen ska brytas oavsett anledning?

– Nej. Rätt person ska få rätt ersättning. Lagstiftningen har vi inte ändrat på.

Bland kritikerna finns en uppfattning att regleringsbrevet har bidragit till Försäkringskassans striktare bedömningar. Tre domar på området verkar ha fått stor betydelse.

– I ett ordning- och redasamhälle tar myndigheten till sig domar, ändrar sin tillämpning och gör det i enlighet med det som domstolen slagit fast. Då går det inte att ha ministerstyre.

– Men vi har gett Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att titta på om det finns anledning att förändra något i lagen.

Det florerar olika siffror kring överutnyttjande, det vill säga att bolag driver upp antalet timmar för att öka vinsten. Försäkringskassan anser att det ligger runt tio procent, branschen mycket lägre.

– Det finns flera rapporter som pekar på att allt inte går exakt till det som det är avsett att gå till. Det är seriösa rapporter och dem tar vi på allvar. Den utredning vi tillsatt ska också titta på det här.

Många hör av sig till departementet i den här frågan. Hur hanterar ni det?

– Vi besvarar det som kommer in. Olika organisationer vill också träffa oss. Vi har dessutom en delegation för funktionshinderfrågor. En lång rad organisationer är representerade där. Och i våras hade vi ett extra möte om assistansen.

I december kommer Inspektionen för Socialförsäkringen  med sin översyn av hur försäkringskassan tillämpar olika domar. Vad händer då?

– Det beror på vad de skriver. Om det kräver ett lagstiftningsarbete då gör vi det. Om det föranleder något annat, gör vi det. Men vi tittar på den direkt när den kommer, säger Madeleine Harby Samuelsson.

[vc_row][vc_column][thb_gap height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Fakta – LSS” tab_id=”1503045946484-0c125930-802f”][vc_column_text]

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) består av tio olika stödinsatser varav personlig assistans är en.

LSS omfattar tre olika personkretsar. För att få personlig assistans ska den som söker ha en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöva hjälp för att klara sina grundläggande behov, som att tvätta sig, klä på sig, prata med andra, äta eller gå på toaletten.

Det handlar om hur integritetsnära behoven är. Hjälp med ytterkläder ingår tilll exempel inte.

Assistans över 20 timmar bekostas av försäkringskassan. Upp till 20 timmar av kommunen. Om Fk drar in assistans kan socialtjänstlagen blir aktuell. Kommunen har alltid yttersta ansvaret för en individ.

Tre domar i Högsta förvaltningsdomstolen de senaste åren kan vara en orsak till Försäkringskassans nya, hårdare bedömningar för att bevilja personlig assistans.
En del kritiker, bland annat socialdemokrater, vill ha ett nödstopp för försäkringskassans snävare bedömningar. Kassans avslag på ansökningar leder till att ansvaret för kommunerna ökar med ökade kostnader som följd.

Kostnaderna för assistansen har mer än fördubblats de senaste tio åren och ligger i dag på 30 miljarder. En orsak till det kan vara att oseriösa bolag driver på timmarna för att öka vinsten. En annan orsak kan vara att fler får dubbelassistans än tidigare, och fler beviljas tillsyn under dygnsvila. Ökad administration kan vara en annan orsak.
Antalet brukare har ökat från 14 000 till 16 000 under de tio åren.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][thb_gap height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Tidplan – LSS” tab_id=”1503045946484-0c125930-802f”][vc_column_text]

I oktober 2018 kommer Desiree Pethreus utredning om LSS. Syftet med utredningen är en modern lagstiftning.

I december lämnar Inspektionen för socialförsäkringen sin granskning av Försäkringskassans tillämpning av bland annat domen om egenvård.

I december lämnar regeringen ett nytt regleringsbrev till försäkringskassan.

I vår lägger regeringen fram en ny funktionshinderpolitik.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]