S vill stärka pressfriheten inom EU

Socialdemokraterna presenterar i dag på Pressfrihetens dag förslag inför EU-valet som syftar till att stärka pressfriheten och skyddet för journalisters arbete.

– Vi vill att EU tar fram ett direktiv som ska skydda oberoende kritiker och medier från dyra rättsprocesser, som ofta sätts igång i syfte att just tysta och angripa det fria ordet, säger Socialdemokraternas toppnamn i EU-valet Heléne Fritzon.

S vill även att EU ökar sitt stöd till de organisationer som jobbar för pressfriheten. Det handlar bland annat om Europeiska centrumet för press och mediefrihet (ECPMF).

– Vi vill ge journalister starkare skydd. Vi har sett när man samarbetar i internationella journalistnätverk, till exempel kring Panamadokumenten, att journalister ofta får betala ett väldigt högt pris, säger Heléne Fritzon.

Ett tredje förslag är att EU utvecklar en europeisk strategi för en innovativ och hållbar mediesektor. Att den fria journalistiken ska kunna fortsätta verka trots den nya marknaden där amerikanska sökmotorer och sociala medieplattformar tar intäkter samtidigt som spridningen av fake news och påverkanskampanjer har ökat.

– Vi har nu EUs nya upphovsrättsdirektiv som ska medverka till att bryta den här utvecklingen. Det är viktigt för att vi ska ha en oberoende och allsidig journalistik, säger Heléne Fritzon.

Men ytterligare initiativ behöver tas för att värna en av grundbultarna i demokratin, menar Socialdemokraterna.

– Vi ser hur man i Ungern har angripit medierna och det fria ordet. Vi ser och hör i Sverige hur Sverigedemokraterna hyllar utvecklingen i Ungern, säger Heléne Fritzon.

Kenth Ekeroth (SD) försvarade den nya ungerska mediepolitiken i riksdagens utrikesdebatt 2018.

Partisekreteraren Richard Jomshof (SD) skrev 2015 på Facebook att:

”Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.”

SD har återkommande kritiserat svensk press, i synnerhet public service. Bland annat kallade Jimmie Åkesson inför valet 2018 P3-kanalen för ”vänsterliberal smörja” som han gärna skulle lägga ned.

Läs mer: Vad SD egentligen tycker om svenska medier