S vill skärpa kraven på HVB-hem

Placering på HVB-hem är tänkt att hjälpa ungdomar att komma bort från kriminalitet, men det riskerar i stället att leda till nya kontakter och grövre brottslighet. Socialdemokraterna vill skärpa kontrollen över hemmen och göra det möjligt för staten att ta över eller starta egna, som ett sätt att minska rekryteringen till kriminella gäng.