S vill skärpa kontroll av penningtvätt i EU

Socialdemokraterna vill att EU skärper arbetet mot skattefusk och penningtvätt i EU, bland annat genom bättre samordning och en svart lista, motsvarande den som EU har över skatteparadis.

– Det handlar om svindlande stora summor. Det är mycket pengar som kommer från organiserad brottslighet och tvättas via de europeiska bankerna, säger finansminister Magdalena Andersson.

Även om det har skett förbättringar de senaste åren finns det enligt S behov av ytterligare skärpningar.

– Vi vill ha mer samordnad tillsyn i Europa för att arbeta mot penningtvätt. Mycket penningtvätt är gränsöverskridande och då måste vi också jobba mer gränsöverskridande med tillsynen.

I vilken utsträckning arbetet ska ske centraliserat eller genom samordning mellan medlemsstaterna lämnar hon öppet.

Socialdemokraterna vill också att det upprättas en svart lista på penningtvättområdet, motsvarande den som finns över skatteparadis; med tydliga kriterier på vad man ska uppfylla för att inte hamna på listan.

– Det tycks ha fungerat avskräckande. Fler och fler länder gör åtaganden för att leva upp till kriterierna, det är uppenbart att de inte vill vara på den svarta listan. Det är ett exempel på när EU-samarbetet fungerar allra bäst. Om Sverige med tio miljoner invånare satt upp en sådan lista hade det troligen inte haft så stor effekt men när 500 miljoner kan gå samman och ställa krav, då får det effekt, säger Magdalena Andersson.

S vill även bland annat ha en reglering av virtuella valutor och en “taskforce” mot korruption i EU.

– Vi vill ha bättre kontroll över hur EUs pengar används och effektiva åtgärder för att bekämpa felaktiga utbetalningar.

När Storbritannien lämnar EU försvinner cirka 15 procent av EU-budgeten. Sverige driver linjen att man ska rätta mun efter matsäck så att medlemsavgiften inte behöver stiga.

– Men det handlar inte bara om att vi måste krympa budgeten, vi tycker också att det är viktigt att man använder pengarna på sådant sätt att det skapar mervärde till EU-medborgarna, att vi lägger dem på sådant som det finns en anledning att man gör tillsammans. Till exempel säkerhet, migration, konkurrenskraft, klimatomställning och forskning.

Socialdemokraterna efterlyser att det ska bli ekonomiska konsekvenser för medlemsländer som inte lever upp till unionens grundläggande värderingar.

– EU är inte en bankomat. EU är en gemensam förening där man både ger och tar. Rätt och plikt ska gälla också i EU, säger Magdalena Andersson.