S vill se tillfällig bankskatt

Mikael Damberg och Niklas Karlsson presenterar förslag om ny tillfällig skatt. Från Socialdemokraternas Youtube

En tillfällig skatt på övervinsterna i banksektorn. Det är ett av de förslag som Socialdemokraternas skuggbudget innehåller.