S vill satsa på barnaktiviteter med lunch i sommar

Socialdemokraterna vill satsa på gratis sommarlovsaktiviteter med lunch för barn.
– Vi kan inte låta sommaren bli en rekryteringsfest för de kriminella gängen, säger Magdalena Andersson (S) på Första maj.

Tanken är att kommunerna med statlig finansiering ska kunna arrangera aktiviteter riktade mot barn och unga under sommarlovet där även lunch ingår. Det kan ske i egen regi eller i samarbete med exempelvis idrottsföreningar. 

Det kan vara idrott, dans, simskola, lässtund på biblioteket, skogsäventyr med scouterna, eller praktik för de något äldre, föreslår Socialdemokraterna som satsar 700 miljoner kronor på insatsen i sitt vårbudgetalternativ. 

Förslaget är särskilt riktat mot kommuner med stora socioekonomiska utmaningar, där utsattheten är störst och behov finns av ett alternativ till att sugas upp av de kriminella gängen.

Därmed kan barn i ekonomiskt hårt pressade hushåll garanteras ett mål mat för dagen, samtidigt som de får en meningsfull sysselsättning. Detta en sommar många familjer kommer tvingas avstå semesteraktiviteter av ekonomiska skäl och där sommarjobben blir färre.

– Vi vill se en nolltolerans mot hungriga barn, säger Magdalena Andersson (S).

Hon presenterade förslaget inför sitt Första majtal i Jönköping, i vilket kostnadskrisen fick stort utrymme och behovet av en rättvis krisbekämpning adresserades. Magdalena Andersson varnade för att en sommar där barn tvingas gå hungriga och sysslolösa riskerar att bli ”en rekryteringsfest för de kriminella gängen”.

– Utan meningsfulla aktiviteter och tillgång på mat följer andra risker. Barn lockas av kriminella gäng med löften om snabba pengar. När familjerna får ont pengar ökar den här risken.

Enligt Magdalena Andersson låter regeringen barnen betala priset för krisen. Regeringen ser inte till att stötta barnfamiljerna och satsa på välfärden tillräckligt utan sänker i stället skatten för höginkomsttagarna.

– Att förbättra vardagen för vanligt folk, i det här tuffa ekonomiska läget är det där som fokus bör ligga, säger Magdalena Andersson.

– Trots att läget har försämrats gjorde man ingenting åt det i vårändringsbudgeten.

Magdalena Andersson är också djupt kritisk till att Sverigedemokraterna och regeringen vill stoppa Socialdemokraternas lotteriverksamhet. 

– Det handlar om att tysta kritiska röster. De vill tysta det största oppositionspartiets finansiering genom att gå på vårt lotteri. Man använder helt vilseledande argumentation i detta. 

– Hade det här skett i Ungern eller Polen då hade tonen varit annorlunda. Jag undrar vad ledande liberaler hade sagt då?

Även LO krävde på Första maj mer riktade insatser mot de mest utsatta grupperna. LO vill se ett permanent höjt barnbidrag med 450 kronor och mer pengar till välfärden.