S vill ha språkkrav i äldreomsorgen

Att språkkunskaperna brister på många håll inom äldreomsorgen innebär risker, menar Tobias Baudin. Foto: Maria Persson/AiP

Att svenskkunskaperna i många fall brister hos anställda i äldreomsorgen leder till risker, och därför ska ett språkkrav införas. Det skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Goda språkkunskaper är helt grundläggande i äldreomsorgen. Det handlar om kommunikation med kollegor, chefer, närstående och med dig som äldre. Alla behöver helt enkelt kunna svenska för arbete inom äldreomsorgen, säger Tobias Baudin, partisekreterare.

De som arbetar inom äldreomsorgen och behöver ytterligare språkkunskaper ska erbjudas utbildning. Högre pensioner och tryggare omsorg för de äldre handlar i grunden om respekt för de som byggt upp Sverige, menar partiledningen. 

– Du ska känna dig trygg i att du kan göra dig förstådd, säger Tobias Baudin.