S vill att assistansen blir ett statligt ansvar

Socialdemokraterna vill nu ha ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Detta för att öka likvärdigheten och rättssäkerheten.
– Rätten till assistans måste stärkas och välfärdsbrottslig-
heten måste stoppas, säger Lena Hallengren (S).