S vill återreglera bilbesiktningen

Niclas Högfors (S), kommunstyrelsens ordförande i Överkalix, Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister och Isak Utsi (S), kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog.

Nedlagda besiktningsstationer och längre avstånd i glesbygden. Det blev följden när den moderatledda regeringen avreglerade bilprovningen i Sverige. Nu vill Socialdemokraterna se en återreglering av besiktningsmarknaden i Sverige.

− Det är fullständigt orimligt att människor ska behöva åka mer än 10 mil för att besiktiga sin bil. Människor måste kunna lita på att nödvändig samhällsservice finns i hela landet, här är det tydligt att marknaden har misslyckats. Därför vill vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över besiktningsmarknaden, säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, som nu vill se en återreglering av besiktningsmarknaden i Sverige.

Efter att den dåvarande moderatledda regeringen 2010 avreglerade bilprovningen i Sverige med löften om ökad tillgänglighet, mer valfrihet och lägre priser, har avstånden till närmaste besiktningsstation ökat i mycket glesbefolkade kommuner. 2010 var medelavståndet till närmaste besiktningsstation i dessa kommuner 25,9 kilometer. 2021 hade det ökat till 37,5 kilometer. Samtidigt har priserna för invånarna ökat med närmare 60 procent sedan avregleringen.

Socialdemokraterna motsatte sig redan då avregleringen och varnade för sämre tillgänglighet i glesbygden och för ökade priser för landets bilägare. 

Ett alternativ till en återreglering skulle kunna vara att införa tydliga tillgänglighetskrav på besiktningsföretagen så att den som bedriver besiktningsverksamhet i Sverige också måste ta ansvar för att bedriva verksamhet i glesbygden.

Det skulle också kunna handla om införandet av en licensavgift för besiktningsmarknadens aktörer. Intäkterna från den avgiften skulle kunna användas till att öppna nya besiktningsstationer i de delar av Sverige där marknaden misslyckats med att möta behoven.