S: Vi ska svara upp mot de ungas klimatlarm

Vi socialdemokrater lyssnar på vetenskapen, inser allvaret och förstår att det är bråttom. Vi är också övertygade om att det är möjligt att göra en bra klimatomställning. Då måste den ske på ett rättvist sätt som garanterar en bättre framtid för alla.

Det skriver partisekreteraren Lena Rådström Baastad, riksdagsgruppledaren Annelie Karlsson och den klimatpolitiska talespersonen Hanna Westerén.

Klimatkrisen är utan tvekan vår generations största utmaning. Isar smälter, havsnivåer stiger och det finns – om utvecklingen fortsätter – en uppenbar risk att vi i framtiden kommer att få se ännu större flyktingströmmar och konflikthärdar som inte har sin grund i maktstrider och tillgång olja utan som istället handlar om mat, vatten och tillgång till odlingsbar mark.

Frågan är: vilken planet vill vi lämna efter oss till våra barnbarn? Kan vi verkligen se kommande generationer i ögonen och säga att vi chansar på att vetenskapen har fel i sina slutsatser? Vi socialdemokrater vill inte det. Vi vill istället att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och att den nödvändiga klimatomställningen ska vara rättvis.

Sverige är redan idag ett föregångsland som leder klimatarbetet globalt inom flera områden. Det ska vi alla vara stolta över, inte bara för att det är rätt i sak att utan också för att det leder till möjligheter till jobb och utveckling i hela vårt land.

Det är många svenskars engagemang som lett till att vi har blivit ett föregångsland, däribland också en lång rad socialdemokrater som Anna Lindh, Birgitta Dahl och Margot Wallström. Samtidigt behöver varje tid sina egna frontfigurer. Det är av den inledningen inte möjligt att överskatta vilken betydelse Greta Thunbergs engagemang haft för klimatfrågan, runt om i världen, det senaste året. Hon har genom sitt raka och tydliga sätt att kommunicera och sitt ständiga upprepande av det självklara i att lyssna på forskarna gått i täten för en global ungdomsrörelse där miljontals ungdomar nu ställer det enkla kravet att de vill ha en planet att leva på.

Den omställning som nu måste till kan ingen människa ensam lösa i sin vardag. Det kräver ett starkt samhälle, och att vi fattar de politiska beslut som är nödvändiga. När vi talar om rättvis klimatomställning menar vi att den ska göras på ett sätt där alla gör vad de kan, men där samhället tar täten och bördorna fördelas rättvist.

Därför är det bra att Sverige nu kommer att fördubbla bidraget till FN:s gröna klimatfond. Inget land ska kunna slippa undan sitt ansvar och alla måste göra sitt för en rättvis omställning.

Det är också bra att vår statsminister Stefan Löfven ingår i ledningen för den globala grupp utsedd av FN:s generalsekreterare som ska inspirera och påskynda den nödvändiga omställningen av industrin. Industrin står tillsammans med transportsektorn för 30 procent av de globala utsläppen. Syftet med gruppen är att hjälpa sektorer och länder att övergå till fossilfritt och underlätta innovation och tekniköverföring. Uppdraget innebär att Sverige tar täten i den fullt nödvändiga industriella omställningen.

Utöver det vill vi investera i grön infrastruktur och minska klyftorna mellan stad och land. Det ska vara lätt att göra rätt och investeringar i klimatsmart teknik ska göras i hela landet.

De som har mest ska också bidra mest och det kommer att krävas både grön skatteväxling och att storbolagen tar ett större ansvar och betalar mer.

Vi noterar att det finns de på den politiska högerkanten, inklusive riksdagsledamöter och ledande partiföreträdare, som gör allt de kan för att förminska Greta och hennes insats. Vi har sett prov på allt ifrån nedlåtande kommentarer om klädsel till utfästelser att hon som ung kvinna är okunnig och borde hålla tyst.

Det är en reaktion som känns igen; så har mången hotad man med makt försökt förminska engagerade kvinnor eller ungdomar. Men givet det otroliga gensvar Greta och hennes kamrater fått i resten av världen kommer dessa försök till härskarteknik utan tvekan förpassas till historiens papperskorg – där de hör hemma.

Vår generation, inte minst vi som är beslutsfattare, har nämligen bara ett val: att svara upp mot larmen från våra ungdomar, att lyssna på forskarna och fatta de beslut som är nödvändiga.

Vi socialdemokrater lyssnar på vetenskapen, inser allvaret och förstår att det är bråttom. Vi är också övertygade om att det är möjligt att göra en bra klimatomställning. Då måste den ske på ett rättvist sätt som garanterar en bättre framtid för alla. Framförallt måste vi kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan för att även de ska kunna leva ett bra liv på den planet vi alla delar.

Vi ska bli generationen som klarar av klimatutmaningen.

Lena Rådström Baastad
partisekreterare (S)

Annelie Karlsson
gruppledare i riksdagen (S)

Hanna Westerén
miljö- och klimatpolitisk talesperson (S)

 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.