S-studenter vill ha 30-timmarsvecka och statligt byggbolag

Socialdemokratiska studentförbundets 34:e kongress hölls i helgen. AiP listar några av besluten.