S-studenter: Förstatliga skolan

Rapportförfattaren Alexander Losjö Dahlström vid rapportsläppet. Foto: Alma Hedmark

Avskaffa marknadsskolan, låt staten ha huvudansvaret och ta bort kö som urvalsgrund i skolvalet. Det föreslår S-studenter i en ny rapport, som också vill förändra finansieringen till skolan genom att slopa individuell elevpeng och införa en socioekonomiskt viktad klasspeng.