S startar säkerhetspolitisk dialog

Magdalena Andersson och Tobias Baudin bjuder in till medlemsdialog om Nato.

Socialdemokraterna startar en säkerhetspolitisk dialog med medlemmarna om Sveriges säkerhetspolitik. Medlemmar och förtroendevalda ska under våren diskutera vad som är bäst för Sverige i det förändrade säkerhetsläget.

– Vårt parti diskuterar politik hela tiden. Frågan har ju varit diskuterad i partiet ända sedan Rysslands oacceptabla krav i december och efter invasionen 24 februari. Men nu när vi har det nya läget så är det också viktigt att det finns lite mer struktur kring de samtalen och diskussionerna. Att vi ser till att det finns en dialog i hela partiet, säger partiordförande statsminister Magdalena Andersson (S).

Den socialdemokratiska partiorganisationen kommer att hjälpa till att både organisera och stimulera en säkerhetspolitisk dialog för att både se till att fler ges möjlighet att delta och att det finns kompetenta samtalsledare.

–  Vi ska föra en dialog med distrikten, partidistriktsstyrelser och med medlemmar som tycker att frågan är intressant och vill diskutera den. Vad innebär det nya säkerhetspolitiska läget för vårt parti? Det här en fråga som kommer upp när vi har partimöten. Vi tycker det är ett bra läge att nu gå in i den här dialogen. Vi kan erbjuda personer som kan berätta om det nya läget och vad det innebär, säger partisekreterare Tobias Baudin.

Den senaste månaden har partiledningen varit ute på många distriktskongresser. Lokala partiföreträdare är redan ute och samtalar med medborgare och då kommer konsekvenserna av kriget upp, varför dialogen också blir en återkoppling av de pågående medborgarsamtalen.

Den säkerhetspolitiska dialogen ger alltså en möjlighet att göra sin röst hörd, men även att fördjupa kunskaperna hos valarbetarna. Samtidigt är detta en tid när partiet normalt behöver lägga all kraft på utåtriktade aktiviteter och att rusta valorganisationen.

– Det blir en kraftansträngning. Vi ska inte låsa in oss och diskutera, men i vårt folkrörelsearbete ska vi prata om den här frågan. Vi kan bidra till att engagera och erbjuda en mötesplats för medlemmar som vill lära sig mer om en väldigt komplicerad fråga. Det är inte ja- och nejfrågor som diskuteras, säger Tobias Baudin.

– Men det är också angeläget för oss, inte minst mig som partisekreterare, att det inte tar alltför stort utrymme av partiarbetet. Vi har allt fokus på valet. Vi ska göra en riktigt bra valrörelse. Vi ska föra väldigt många samtal vid dörrarna.

Det handlar alltså om en dialog, inte om ett traditionellt rådslag som ska leda fram till ett visst beslut på nästa kongress. Frågan är komplex även med många yttre faktorer. På riksnivå genomför regeringen och riksdagspartierna en fördjupad säkerhetspolitisk analys av hur utvecklingen påverkar Sveriges vägval. Samtidigt pågår en liknande process i Finland.

Socialdemokraterna leder en regering som har behövt agera snabbt och ta itu med en dramatiskt förändrad hotbild mot Sverige och Europa. Regeringen strävar efter en bred enighet när det gäller Sveriges säkerhet. Var hamnar socialdemokratin i detta?

– Den socialdemokratiska regeringen jobbar alltid utifrån vad som är bäst för Sverige. Då är det bra att också ha ett parti som har en sådan tradition med sig, säger Magdalena Andersson.

– Finland har också en parallell process i sitt parlament om hur man ska se på det säkerhetspolitiska läget. Likaså pågår diskussioner i många partier i Finland, inklusive inom Socialdemokraterna. Vi får se vad de kommer fram till. Vi i Sverige har en process i riksdagen med utrikesministern och försvarsministern, men sedan har vi den här dialogen i vårt parti.

– Det är viktigt att varje land gör sina vägval vid varje enskilt tillfälle. Det är också det som är grunden i den europeiska säkerhetsordningen. Att ta beslut utifrån vad man bedömer vara bäst för sitt respektive land. Men det är också viktigt, att när man gör det kan man inte blunda för hur världen ser ut där utanför, säger Magdalena Andersson.

Överläggningarna med riksdagens partier och den kompletterande säkerhetspolitiska analysen ska vara klar i maj. För det socialdemokratiska partiet är det på partistyrelsens bord som frågan ytterst hamnar i detta läge. 

– Det är partistyrelsen som enligt stadgarna är partiets högst beslutande organ mellan kongresserna och det är också partistyrelsen som kommer att äga den här frågan om det fattas ett annat beslut, säger Tobias Baudin.

Det är en helt ny situation, betonar Magdalena Andersson:

– Det började i december när Ryssland kom med helt nya krav på hur olika länder i Europa skulle förhålla sig i sin säkerhetspolitiska linje, som backade tillbaka till det hur det var på Warszawapaktens tid. Det utmanade hela den europeiska säkerhetsordningen, att varje land har rätt att själv fatta sina beslut om hur deras linje ska se ut. Det följdes ju sedan av invasionen av Ukraina. 

– Efter det måste man säga att vi har ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Där har vi redan kommit fram till att vi behöver en utbyggnad av försvaret. Det har påbörjats under Peter Hultqvists ledning, med en ökning av försvarsutgifterna till två procent av BNP.

Vi i vårt parti behöver fundera igenom de säkerhetspolitiska frågorna och ha en dialog kring det nya läget.

– Men vi behöver därutöver göra en kompletterande analys över hur det säkerhetspolitiska läget ser ut. Men det gör också att vi i vårt parti behöver fundera igenom de säkerhetspolitiska frågorna och ha en dialog kring det nya läget, säger Magdalena Andersson.

Ämnet engagerar partimedlemmarna. Utrikes -och säkerhetspolitik och fred är frågor som har lockat många, inte minst i den äldre generationen, in i det socialdemokratiska partiet. 

– En av anledningarna till att jag blev politiskt engagerad i Socialdemokraterna var vårt starka internationella engagemang – fred, frihet och demokrati i hela världen. Så det är någonting som är viktigt för mig i min ideologiska bas. Det är en tradition som jag är otroligt stolt över att få ta vidare. Här finns ett fantastiskt engagemang bland många medlemmar kring de frågorna, säger Magdalena Andersson.

Trots säkerhetspolitikens magnitud är det viktigt att inte tappa fokus i inrikespolitiken. Magdalena Andersson och Tobias Baudin längtar efter att träffa svenska väljare i valrörelsen och även få prata jobb, välfärd, klimatomställning och kampen mot gängkriminalitet.

– Vi är båda sugna på att gå ut och knacka dörr. Men den här frågan kommer också upp. Då är det jättebra att vi har den här dialogen, säger Magdalena Andersson.