S skapar visselblåsarfunktion för sexuella trakasserier

– Det ska råda absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier i alla former och våra partimedlemmar ska känna sig trygga med att om det händer något ska det behandlas och aldrig någonsin sopas under mattan, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

I kväll måndag har hon telefonmöte med alla partidistrikt för att diskutera rutiner för att hantera anmälningar om trakasserier.

Me too-kampanjen har nått politiken. I fredags skrev över 1300 kvinnliga politiker under ett upprop mot sexövergrepp och trakasserier under parollen ”i maktens korridorer”. Kvinnorna vittnar om bland annat grova sexuella övergrepp och om män som har använt sin maktställning för att tvinga kvinnor till olika handlingar.

– Vi hade möte med vårt verkställande utskott i helgen. Vi har tillsatt en särskild grupp under ledning av vår kanslichef Lisa Hedin och vi uppmanar kvinnor som har varit med om saker att kontakta den. Det är både ett sätt att kunna lämna sin berättelse och en visselblåsarfunktion, säger Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Det har redan börjat komma in berättelser, en del anonyma.

– Det är bara den här gruppen som har tillgång till berättelserna om man inte säger något annat. Det finns fortfarande en oro hos många om vad som händer när jag berättar.

– Vi uppmanar alla att göra polisanmälan, men man måste göra den bedömningen själv.

Alla berättelser kanske inte handlar om sådant som kan polisanmälas, men det kan ändå vara sådant som visar att en person inte är lämplig att ha politiskt förtroendeuppdrag.

– Det är lika viktigt att vi tar frågan på allvar, oavsett. Det är därför det är så viktigt att vi får information så att det finns möjlighet att börja samtala om det här.

Gruppen tar emot berättelser från alla partimedlemmar, men i de fall det handlar om ett ärende där åtgärder behöver vidtas kommer det att ske i den del av partiorganisationen där de berörda finns. Varje partidistrikt är arbetsgivare och på en telefonkonferens i dag kommer hon att prata om vikten av att alla har tydliga riktlinjer och handlingsplaner, och dela med sig av det som finns på nationell nivå.

– Det är så viktigt att vi har ordning och reda på processerna. Att vi har rutiner för hur vi tar hand om den information vi får, som arbetsgivare måste vi agera snabbt. Vi får inte hamna i ett läge där en person känner att jag har tagit mod till mig och berättat och så händer det ingenting.

På partikansliet finns det etiska riktlinjer för hur man hanterar anmälningar och hur man tar samtal mer berörda personer.

– Det är inga lätta samtal, men det är ännu värre att blunda för det.

Lena Rådström Baastad var själv en av dem som undertecknade uppropet i fredags.

– Det har växt en frustration och ilska inom mig, men också ledsenhet. De berättelser som kommer fram visar att det här är någonting som har funnits i jättemånga år och det finns ett oerhört stort mörkertal. Det är vår skyldighet som parti att ta det här på allra största allvar.

Gruppen som tar emot berättelser består av kanslichef Lisa Hedin, HR-chef Mikael Björk Blomqvist och Berit Högman, vice gruppledare i riksdagen. Gruppen nås på: [email protected]