S ska samarbeta internationellt för att möta högerpopulismen

Paula Carvalho Olovsson. Foto: Felix Berglund

Krig, Natoansökan, växande högerpopulism och kommande EU-val. Det saknas inte utmaningar för Socialdemokraternas nya internationella sekreterare.

Paula Carvalho Olovsson är ny internationell sekreterare för Socialdemokraterna. Hon kommer närmast från jobbet som statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren och var dessförinnan sakkunnig hos statsminister Stefan Löfven och följeslagare på otaliga toppmöten och internationella uppdrag.

– Den stora skillnaden är förstås att det nu är partiet som står i centrum. Men det är klart att politiken är mycket densamma. Internationell politik är inne i en otroligt spännande tid, och samtidigt otäck, med krig i vårt närområde, säger Paula Carvalho Olovsson.

Det har hänt mycket under de socialdemokratiska regeringsåren. Vi har haft en migrationskris följt av en pandemi. Polariseringen har ökat. Högerpopulister som Trump och Bolsonaro har tagit makten och fått lämna den under våldsamma former och ifrågasättande av demokratin. Aborträtten är åter på agendan. Klimatfrågan har blivit alltmer akut, för att nämna några områden.

– EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Allt som sker utanför våra egna gränser landar in i EU på något sätt. Vår röst som land blir mycket starkare när vi gör det tillsammans med våra grannländer.

Sverige har drivit på för att EU ska ta strid mot inskränkningar av demokratin i länder som Ungern och Polen. Bara för att se högerpopulismen vinna valet hemma i Sverige. Här finns lärdomar och erfarenheter att utbyta.

– Ibland tror vi att vi är speciella här i Sverige, och det är vi på sätt och vis, men vi är också en del av de stämningar som vi ser i andra länder. Inte minst i våra närmaste grannländer i Europa. De växande auktoritära krafter som vi ser här hemma kan vi se på andra håll.

– Det blir en viktig arbetsuppgift för mig i mitt nya uppdrag att se vad vi kan knyta för kontakter med partier som har upplevt något snarlikt. Hur kan vi samarbeta ännu närmare, inte bara kring politiken utan även kring hur man driver sin politik, hur man bemöter dessa stämningar, säger Paula Carvalho Olovsson.

– Hur gör vi socialdemokrater för att nå ut med vår politik och vårt budskap där högerauktoritära krafter växer sig starka?

En helt avgörande förändring för Socialdemokraternas internationella relationer och politik utgör beslutet att lämna den militära alliansfriheten och söka medlemskap i Nato. Det var ett svårt beslut för ett parti, som alltid värnat en egen röst i den internationella politiken, och dessutom på så kort tid.

– Den dialog som vi höll i vårt parti inför beslutet om att ansöka om Natomedlemskap var viktig, och vi kommer behöva fortsätta att ha diskussionen om vår internationella politik levande. Både när Natoansökan går igenom, och vad det får för säkerhetspolitiska konsekvenser för oss som land och parti i den del av världen vi lever i, säger Paula Carvalho Olovsson. 

Stefan Löfven gjorde efter maktskiftet 2014 en poäng av att återupprätta den svenska profilen på den internationella arenan, inte minst genom den feministiska utrikespolitiken. Nu ska detta drivas vidare under nya förutsättningar.

– Vi som parti har över lång tid byggt upp kontakter världen över med systerpartier och andra länder. Vi kommer att fortsätta driva vår politik, säger Carvalho Olovsson. 

– Men det blir skillnad för Sverige med en regering som nu så tydligt driver utrikespolitik på ett annat sätt. Man ska prioritera Ukraina och närområdet. Det är så klart rimligt. Men det betyder inte att man kan glömma bort resten av världen. 

Socialdemokraterna hade just förnyat det internationella politiska programmet när Ryssland invaderade Ukraina och helt förändrade spelplanen. Nu kommer programmet att uppdateras igen 2023. Det arbetet börjar under våren. Det sker också utifrån att det är ett val till Europaparlamentet 2024.

Sverige har en ny regering med ett Tidöavtal med Sverigedemokraterna. Hur påverkar det våra internationella relationer?

– Nu har Sverige precis tagit över ordförandeklubban i EUs ministerråd. Vi kommer förstås att från Socialdemokraterna att vara en konstruktiv kraft för att Sverige ska kunna genomföra det här ordförandeskapet på ett bra sätt. Men vi är så klart oroade över vilket inflytande som Sverigedemokraterna ska få också i den här delen.

Paula Carvalho Olovsson lär fortsatt få en del frågor om vad som händer i Sverige när hon möter S systerpartier.

– Det är många som undrar när man träffar kollegor i Bryssel och på andra platser: Hur ska det här fungera? Vad får Sverigedemokraterna för påverkan på politiken? Vad betyder det för oss? Inte minst klimatpolitiken har uppmärksammats. Kommer man stå upp för rättsstatens principer? Jag förstår den oron.