S sjukvårdskupp: ”Ett rop på hjälp!”

När sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) kom till riksdagen var det inte en utan 21 S-ledamöter, från var och en av Sveriges alla regioner, som mötte upp till vad som blev en maratondebatt om sjukvårdskrisen.
– Vi förmedlar sjukvårdens rop på hjälp, säger Fredrik Lundh Sammeli (S).