S ser stora risker med nya mediestödet

Ida Karkiainen och Lawen Redar presenterade S kritik mot det nya mediestödet på en pressträff förra veckan. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Det svenska presstödet går i graven och ska ersättas av ett nytt mediestöd som ska uppfylla EUs regler för statsstöd. Oppositionspartierna har lämnat in motioner med krav på – delvis olika – förändringar i det föreslagna systemet.
– Vi ser många farhågor med det nya mediestödet och det är svårt att överblicka vilka konsekvenser det kommer att få, säger Ida Karkiainen (S).