S regionprio: Satsa på personalen

Carina Örgård (V), Helén Eliasson (S) och Madeleine Jonsson (MP) utgör RödGrön ledning i Västa Götalandsregionen, en av många regioner där S tar tillbaka makten efter valet. Foto: Ängelina Ahlén

Region Västra Götaland är en av sju regioner där Socialdemokraterna nu återtar ledningen. Men att det blir rödgrönt styre S, V och MP tillhör undantagen.
Däremot är en satsning på personalen och fler vårdplatser signifikativt för S-vågen i regionerna.