S-program mot arbetslivskriminaliteten i EU

Magdalena Andersson och EU-kandidaten Johan Danielsson lanserar inför EU-valet ett tiopunktersprogram för kampen mot arbetslivskriminaliteten.

– Med fler svenska socialdemokrater i Bryssel kan vi ta tillbaka kontrollen överarbetsmarknaden från skurkföretag och kriminella, säger Magdalena Andersson