S-politik populärt på MP-kongressen

Magdalena Andersson besökte Miljöpartiets kongress iklädd grön kavaj och fick stående ovationer från publiken. Här med Märta Stenevi och Per Bolund. Foto: Alexander Bygdén

Miljöpartiets nya språkrör betonar vilken bra matchning de är för partiet. Samtidigt ser Märta Stenevi Socialdemokraterna som en tydlig samarbetspartner medan nyvalda Daniel Helldén betonar för AiP att det finns tydliga röda linjer.

Det finns flera saker som skiljer Miljöpartiets kongress i Örebro den gångna helgen mot Socialdemokraternas kongress i Göteborg för två år sedan. Till exempel så ber EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke under öppningen av kongressen alla som är ombud för första gången att räcka upp en hand och konstaterar att det är en klar majoritet av de församlade som är där för första gången.

Det har också inför kongressen talats om att det på förhand inte går att säga hur det kommer att gå i det kommande språkrörsvalet. Även om flera delegationsledare gått ut och visat stöd för olika kandidater så betyder inte det att deras delegationer kommer följa någon fastställd linje. Som ombud representerar Miljöpartisterna snarare sig själva än sina distrikt.

Inför valet av nytt manligt språkrör har en rad olika kandidater utmanat valberedningens förslag och fått öppet stöd i media från både tunga aktiva miljöpartister såväl som tidigare MP-profiler.

Det blir också en otroligt tajt omröstning där Daniel Helldén väljs till manligt språkrör med endast en rösts marginal.

En stor kontrast mot när Magdalena Andersson valdes till Socialdemokraternas partiledare, enhälligt nominerad av samtliga distrikt.

Men det är inte bara i Socialdemokraterna som Magdalena Andersson verkar vara populär.

När Magdalena Andersson besöker Miljöpartiets kongress för att hålla tal får hon stående ovationer från publiken, inte mindre än tre gånger. Magdalena Andersson får mer jubel än Per Bolund som höll sitt avskedstal tidigare på dagen och hon blir överröstad av publiken halvvägs in i talet.

Efteråt är kön lång med miljöpartister som vill komma fram och ta bild med henne. Att hon blev Sveriges första kvinnliga statsminister är något som uppenbarligen satt djupt avtryck hos många miljöpartister.

Men varför är Magdalena Andersson iklädd en grön kavaj och håller tal på en miljöpartistisk kongress?

– Vi har haft ett bra samarbete genom åren, och åstadkommit många viktiga reformer tillsammans, säger Magdalena Andersson.

Du höll inte tal på Centerpartiets partistämma för några veckor sedan, kommer du att vara på Vänsterpartiets kongress?

– Skillnaden är att vi och MP har suttit i regering tillsammans, säger Magdalena Andersson.

Om det är skillnad på hur partiföreträdare väljs på en MP- eller S-kongress så finns det flera likheter när Märta Stenevi håller sitt partiledartal. I alla fall om man jämför med Magdalena Andersson linjetal för två år sedan. Flera meningar är som ett eko av de socialdemokratiska prioriteringarna inför förra riksdagsvalet.

– Vi ska rusta upp välfärdssystemet så att skolan än en gång blir till för barnen och inte för aktieägarna. Vi ska rusta upp vården så att den finns där när vi behöver den, säger Märta Stenevi.

Därefter fortsätter hon med att trycka på att de yrkesgrupper som ingår i Kommunal, barnskötare och undersköterskor, ska få vettiga löner.

– Och vi ska återupprätta rättsstaten, fortsätter Märta Stenevi för att få med ytterligare en av Socialdemokraternas valprioriteringar.

Därtill poängterar Märta Stenevi vikten av att elektrifiera transporter och få en grön industri.

Miljöpartiet har de senaste riksdagsvalen varit kraftigt beroende av stödröster, från partierna på vänster sida av politiken, alltså borde det vara av stor vikt för Miljöpartiet att få räknas som en del av det S-ledda blocket.

Ett uttryck för hur ensamma vissa miljöpartister kan uppfatta att de är går att läsa i tidigare språkröret Isabella Lövins bok, ”Oceankänslan”, som utkom förra året. Där skriver hon om hur andra partier har näringslivet, fackförbund och så vidare på sin sida; ”… medan miljöorganisationerna som många tror är våra allierade strikt håller en armlängds avstånd och kritiserar kontinuerligt regeringen som ju vi i över sju år ingått i …”.

Märta Stenevi har också i samband med kongressen varit tydlig med att det är just som en del av ett grön-rött-lag som hon ser sitt parti. Miljöpartiet ska kunna ha en roll i att få Vänsterpartiet och Centerpartiet att acceptera varandra, uttrycker hon under kongressen.

Det avgående språkröret Per Bolund framhåller också vikten av att vara i regering och trots att Miljöpartiet under hans tid hoppade av regeringen så är det just regeringsmakten som han klassar som viktigast. Han talar varmt om de vinster regeringsbesluten har inneburit för miljön även om kritiker, som hans efterträdare Daniel Helldén, menat att regeringsinnehavet gjort att partiet inte synts så mycket som de förtjänat.

Miljöpartiets språkrör har länge dragits med både låga förtroendesiffror och låga siffror när det gäller både kännedom och att synas.

Det var något som flera i studentorganisationen Gröna studenter ville ändra på bland annat genom att byta företrädarmodell till ett i stället för två språkrör.

– Tro mig, jag vet av erfarenhet, två språkrör innebär inte dubbelt så mycket utrymme i media, ett delat språkrör innebär en delad uppmärksamhet, pläderade Gröna studenters språkrör Nadja Vinberg.

Men de fick inte kongressen med sig. Inte heller fick de med sig kongressen på motionen där de ville sätta fokus på mer gruvdrift.

En fråga där Gröna studenter dock fick med sig partiet var på sin motion om kärnkraft. Motionen gick ut på att partiet ska tolerera den kärnkraft som finns men inte bygga nytt, en åsiktsförskjutning som motiveras både med opinionen och samarbetet med andra partier. Hur diskussionerna kring beslutet sett ut inför beslutet är dock höljt i dunkel, för dem som inte hade tillträde till utskottsförhandlingarna går det inte att avläsa mer i protokollet än att flera justeringar kring att-satserna fick göras innan motionen antogs.

Innan valet har det skrivits mycket i media om att Märta Stenevi inte ville dela språkrörsrollen med Daniel Helldén, men efter att han vunnit valet så poängterade de flera gånger hur bra de samarbetar och hur nära varandra de står politiskt.
Foto: Alexander Bygdén

En som tar tydlig ställning mot kärnkraft är det nyvalda språkröret Daniel Helldén.

– Vi ska inte bygga ny kärnkraft, säger Daniel Helldén till AiP.

Han säger att det är en röd linje och så länge S vill det så finns det ingen chans till samarbete. Vilka fler röda linjer han har vill han inte tala om men han är tydlig med att han vill att Miljöpartiet ska sitta i en regering.

– Jag som politiker har alltid tyckt att man ska sitta med och styra för vi vill ju förändra samhället till det bättre och det gör man framför allt inifrån som politiker. Så jag tycker att vi ska sitta i regering men det finns röda linjer, gränser som man inte kan gå över såklart, så att det inte är till vilket pris som helst, säger Daniel Helldén.

Mycket av den kritik som varit innan språkrörsvalet har rört att Daniel Helldén setts som en högerkandidat på grund av att han i Stockholms stad hoppat av det S-ledda samarbetet för att i stället vara med och ge de borgerliga makten.

– Alla partier sitter i en massa olika konstellationer runt om i landet. Man kan titta på Socialdemokraterna som sitter med både det ena och det andra partiet. Men på riksnivå är det ju något helt annat och vi kan se att regeringspartierna, de har ju hamnat in mot SD. Det är något annat än det jag har suttit och styrt med i Stockholm.

Största fokus just nu för Helldén blir att få människor att glömma både den fejd som enligt ryktet pågått med Märta Stenevi och hans tid i Stockholm för att ena partiet.

Trots Stockholmsdialekten framhåller han flera gånger att han är uppväxt i norr och gått i skola i Örebro och faktiskt talat både norrländska och närkingska tidigare.

Men i korridorerna på kongressen finns ett visst muttrande bland kommunpolitiker som känner att Daniel Helldén inte är deras kandidat. Trots att Daniel Helldén enligt egen utsago är av annan kaliber när det gäller att synas än sin företrädare Per Bolund så verkar inte veckorna av mediebevakning inför språkrörsvalet ha räckt för att göra hans ansikte välkänt på hela kongressen. Inför hans första presskonferens frågar en SVT-fotograf flera gånger Miljöpartiets tjänstepersoner om de kan ge en signal när Helldén uppenbarar sig för han har verkligen ingen aning om hur Helldén ser ut.

Det återstår att se hur det kommer gå med språkrörens synlighet men frågan är också hur eventuella framtida socialdemokratiska stödröstare i Stockholm kommer tänka kring det nya språkröret. I sociala medier har ilskan mot valet av Helldén förekommit och flera har skrivit att nu kommer stödrösterna ryka.

Efter att Magdalena Andersson som person och också hennes politik blivit hyllad på Miljöpartiets kongress frågar AiP om hon tycker att Miljöpartiet behövs?

– Miljöpartiet en viktig blåslampa i svensk politik. Jag är glad att vi samarbetar så bra, säger Magdalena Andersson.

MILJÖPARTIET
Miljöpartiet grundades 1981. De kom in i Sveriges riksdag för första gången 1988. Efter att ha varit utanför riksdagen 1991–1994 har de funnits i riksdagen och fick vid senaste riksdagsvalet 5,08 procent av rösterna.

Alexander Bygdén