S-politik ger resultat – den gröna industrirevolutionen går framåt

Foto: Bodens kommun. Bilden är ett montage.

Vårt parti uppstod ur arbetarrörelsen som i sin tur uppstod i den industriella revolutionen. Industrifrågor är vår hemmaplan och vi vet att när industrin blomstrar så blomstrar Sverige. Vi har genom åren lagt mycket kraft och energi på att skapa allt bättre förutsättningar för en konkurrenskraftig industri. Nu är det glädjande att få vara med om resultatet av det arbetet när den gröna industrirevolutionen här i norra Sverige går allt snabbare!

Fredag 1 juli 2022 kommer att stå som ett av de viktigaste datumen i Bodens kommuns historia och även som ett oerhört viktigt datum i den svenska industrihistorien. Det var nämligen dagen när mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt beviljade så kallad byggnadsdom för H2 Green Steels (H2GS) gröna stålverk i Boden. Företaget kommer nu att sätta i gång med förberedande mark- och anläggningsarbeten.

Det här innebär att en helt ny epok inleds för Boden i nära samarbete med vår twin city Luleå. Det blir en utveckling och tillväxt som vi inte har skådat på över 100 år då Bodens fästning byggdes. Beslutet kommer att förändra kommunen och hela regionen för kommande generationer.

Sverige har ibland ett mindre bra rykte vad gäller tillståndsprocesser som den här. Men genom ett professionellt, engagerat och väldigt nära samarbete mellan Bodens kommun, H2GS och de berörda tillsynsmyndigheterna har processen löpt på i högt tempo. Det har givetvis inte saknats utmaningar, men de har alla hanterats på bästa möjliga sätt. Därför står vi nu här med en byggnadsdom mindre än 18 månader efter tillkännagivandet.

Men detta är fortfarande bara början. Det återstår en otroligt spännande och komplex process för att ordna infrastruktur, vägar, järnvägar, bostäder med mera för att ta emot och välkomna alla de som behöver flytta hit till de spännande jobben som nu växer fram. Bara här i Boden måste vi växa från dagens cirka 28 000 invånare till cirka 33 000 år 2030. Nu är det dags att kavla upp ärmarna!

På den lokala och regionala nivån är det ingen tvekan om att det är Socialdemokraterna som leder vägen i den gröna samhällsomvandlingen i vårt län Norrbotten. Och vi ska även på den nationella nivån stolt visa och stå upp för att det är konkret socialdemokratisk politik som gör den här fantastiska utvecklingen möjlig. Statliga satsningar på nationell infrastruktur som järnvägar och vägar, stöd till kompetensförsörjning för att fler ska komma i jobb.

Staten måste även vara beredd att stödja de kommuner som nu går i täten för den gröna industrirevolutionen. Det handlar inte om allmosor, utan om att kunna göra rätt saker för att åstadkomma resultat. De satsningar som sker nu kommer att skapa enorma värden för hela Sverige, samtidigt som de bidrar till en minskad belastning på miljö och klimat.

H2GS i Boden kommer att öka Sveriges nettoexportvärde med cirka 30 miljarder kronor och det i sig är ett gott argument för varför en liten kommun som Boden bör få ett direkt stöd för att mäkta med utbyggnaden av samhället, precis som stora företag får statligt stöd i sin omställning. Och det här gäller givetvis flera kommuner.

Sverige tar i och med beskedet 1 juli ett stort steg i riktning att vara världsledande i den gröna industrirevolutionen när det första stålverket på cirka 50 år i Europa byggs i vårt land i Boden. Nu ska vi socialdemokrater fortsätta driva på för att hålla tempot uppe – vi ska visa vägen! Det är vad politiskt ledarskap handlar om!

Claes Nordmark är kommunalråd (S) i Boden och ordförande för Norrbottens Kommuner