S och C kräver klimatkorten på bordet

Foto: Jan Söderström/AiP

Magdalena Andersson (S) och Centerledaren Muharrem Demirok kräver i sitt första gemensamma utspel att regeringen redovisar hur den tänker nå klimatmålen.
Detta då konkreta svar på klimatpolitiska rådets kritik dröjer samtidigt som SD fortsätter kritisera vindkraftsutbyggnaden och klimatmålet.

I ett utskottsinitiativ kräver Andersson och Demirok nu svar, samtidigt som klimatminister Romina Pourmokhtari (L) och näringsminister Ebba Busch (KD) kallas till respektive utskott för att förklara klimatpolitiken.

– Regeringen behöver redovisa hur man tänker sig planen framåt. Hur ska vi nå klimatmålen 2030 och 2045? Det har man rimligen tänkt igenom innan valet när man sa att man tänkte sänka reduktionsplikten, men inte sa att man skulle ändra målen, säger Magdalena Andersson.

Det klimatpolitiska rådet konstaterar att Sverige för första gången på 20 år ökar utsläppen på grund av regeringens egen politik. Huvudanledningen är sänkningen av reduktionsplikten, det vill säga inblandningen av biodrivmedel.

Klimatminister Romina Pourmokhtaris (L) besked är att återkomma med alternativa lösningar i en klimathandlingsplan. Men Andersson och Demirok menar att de bärande delarna i den måste tillkännages redan nu. Inte minst näringslivet behöver veta vad som gäller. 

– Det här påverkar jobb här och nu. Det sitter säkert något företag i dag och funderar ska vi trycka grönt för den här investeringen eller inte?

– Sverigedemokraternas och regeringens politik slår undan fötterna på omställningen vid precis fel tidpunkt, säger Magdalena Andersson.

Muharrem Demirok (C) varnar för att en avskaffad reduktionsplikt, som SD efterlyser, får enorma konsekvenser för svenskt jordbruk och skogsbruk.

S och C kräver även besked om reformer som kan minska utsläppen på kort sikt. Om den inte finns så har väljarna blivit vilseledda i valet, enligt Magdalena Andersson. 

–  Det finns inget mandat från väljarna att avvika från målen vare sig 2030 eller 2045.

Samtidigt som regeringen vägrar besked är SD mycket aktivt i debatten om att helt nollställa reduktionsplikten. Dessutom säger SDs ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt till SvD att han helst ser att befintlig vindkraft rivs.

– Jag vill inte ha vindkraft över huvud taget.

Moderaterna har dessutom börjat glida på orden när det gäller klimatmålet för transportsektorn till 2030.

– Jag tror att man måste revidera 2030-målet med tanke på ”Fit for 55”, säger Christoffer Fjellner till SvD om EUs klimatpaket när han leder partiets klimatseminarium.

Klimatministern låter inte helt övertygad i SVTs Agenda på söndagen.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att nå de mål som Sverige tagit sig an. Men transportmålet för 2030 är ett väldigt ambitiöst mål, som många påpekar är för ambitiöst, säger Romina Pourmokhtari (L).

Kritiken från Magdalena Andersson (S) och Muharrem Demirok (C) gäller också den totala tystnaden från statsminister Ulf Kristersson (M). Regeringen har ett ansvar för att följa den klimatlag som riksdagen antagit med bred majoritet. I stället ser statsministern tyst på när SD utmanar klimatpolitiken.

– Sverigedemokraternas kritik mot klimatmålen har ökat dag för dag. Nu sker en konflikt inför öppen ridå om klimatpolitiken och statsministern klarar inte av att hålla ihop regeringsunderlaget, säger Demirok.

– Ingenting tyder på att det finns en plan eller några nödvändiga åtgärder.

S står fast vid en höjning av reduktionsplikten. Hur mycket? Magdalena Andersson vill först se Regeringskansliets bedömningar av vad sänkt reduktionsplikt får för effekter. Det kan kräva politiska motåtgärder. 

– Självklart måste klimatomställningen ske på ett sådant sätt att det funkar för vanliga hushåll. Det är en total självklarhet.