S-medlemmar i Uppsala möts om Natofrågan

Socialdemokraterna i Uppsala hade sitt första seminarium om Natofrågan förra veckan. Marie-Louise Lundberg var en av de medlemmar som deltog. Foto: Hannes Nelander och Klas-Herman Lundgren

Uppsala arbetarekommun har vigt ett par kvällar åt seminarier om det säkerhetspolitiska läget och Nato så att medlemmarna ska ha möjlighet att ställa frågor och lära sig mer.
– Det gäller att hantera den oro och farhågor som många medlemmar känner på ett bra sätt, säger ordförande Patrik Hedlund.