S måste ta tag i frågan om jakten

I Jämtlands län är många oroade över växande rovdjursstammar. Detta lyckades Sverigedemokraterna kapitalisera på i årets val.

I årets allmänna val blev Sverigedemokraterna näst största parti i Jämtlands län och i riksdagsvalet, med cirka 15 procent av rösterna. Ett exempel på varför SD har lyckats med det är hur de har behandlat alla som på något sätt är inblandade i jakten i Jämtland.

Om man tittar på hur många arbetstillfällen och företag som på något sätt har delar av sin inkomst från jakten, så handlar det om många miljoner kronor varje år, med många personer som är inblandade, även om de inte själva jagar: familjemedlemmar, släktingar och vänner. Frågar man dessa personer vilket parti de har störst förtroende för i jaktfrågor, så svarar en stor majoritet Sverigedemokraterna. Varför har det blivit så?

Sverigedemokraterna var pålästa och förstod problemen med ökande rovdjursstammar

Redan innan valet 2018 var Sverigedemokraternas riksdagsledamöter och lokala partiföreträdare ute och pratade jaktfrågor med invånarna i Jämtlands län. Sverigedemokraterna var pålästa och förstod problemen med ökande rovdjursstammar, men även förvaltning av älgstammen, skogsbrukets utmaningar samt hänsyn till renskötseln.

Tittar man nu på årets allmänna val så finns det framför allt två stora partier i Jämtlands län – Socialdemokraterna och Centerpartiet – som inte vill att Sverigedemokraterna ska växa. Deras tre riksdagsledamöter har skrivit någon enstaka artikel i lokalpressen att de har en likvärdig syn på jaktfrågorna som SD, men det är allt.

De lokala representanterna för Socialdemokraterna och Centerpartiet i Jämtlands län har inte med ett ord nämnt jaktfrågor varken i lokalpressen, sociala medier eller när de har träffad folk på valmöten.

Har man den attityden i en fråga som är så viktig för så många länsbor, då kommer Sverigedemokraterna att fortsätta växa, både lokalt och i riksdagsvalet, framför allt på Socialdemokraternas och Centerpartiets bekostnad.

Kjell Berg, socialdemokrat i Jämtland.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.