S måste ge plats åt unga företrädare

Alldeles för få socialdemokratiska företrädare är under 30 år. Det skriver Isak Öhrlund, som kandiderar till posten som SSUs nya förbundssekreterare. 

Det fanns en tid när arbetarrörelsen var den dominerande folkrörelsen i Sverige. Den breda förankringen i det vanliga livet hos folk gav oss en förståelse för arbetarklassens behov och vilja. Ungdomen togs inte för given och SSU var näringsväven för alla unga som drömde om ett annat samhälle. Den urkraft som skapades när folket i gemensam front organiserade sig för ett jämlikt samhälle skördade frukter som vi än i dag får avnjuta. 

Vi måste alltid lära oss av historien, men vi får inte fastna. Viktigare är framtiden och vad den har att erbjuda, men för att kunna blicka framåt behöver vi förstå nuet. 

Spåren av ett ojämlikt samhälle sätter sig hos de unga som vuxit upp med sämre förutsättningar än tidigare generationer. Ojämlikheten, klimatkrisen, integrationen och arbetslösheten bland unga är alla kriser som kräver förståelse för ungas samtid för att göra framtiden ljusare. 

SSU ska vara en megafon som får ungas röster att eka högt i hela landet, där unga pratar för sig själva. Ingen ska prata för oss. Fackliga ska tala om hur det är på arbeten där kroppen sätts som insats. Ungdomar från lands- och glesbygden ska driva frågor som gör att en ska kunna vara kvar men fortfarande nå sina drömmar. Unga från förorten ska få en plattform där deras röster blir hörda. 

Sveriges unga äger berättelsen om våra liv. I SSUs ungdomsfolkrörelse formas målen för framtiden i brytpunkten för alla de samlade livsberättelserna från våra medlemmar. 

För att vår målsättning ska gagna en så stor del av samhällskollektivet som möjligt är inte det centrala att några få kan citera de rätta ideologerna. Nej, våra mål för samhället formas bäst när så många som möjligt får dela sina erfarenheter och tankar om framtiden, oavsett om du skolats i demokratisk socialism sen barnsben eller om du ”egentligen inte bryr dig om politik” men motsätter dig orättvisor i vardagen. För att detta ska bli verklighet är den lokala närvaron en förutsättning för att låta SSU representera samhället och låta samhället representeras i SSU. 

För att arbetarrörelsen och Socialdemokraterna ska kunna bli en stark rörelse som tar sig in i framtiden, behöver ungas kraft välkomnas. 

Unga sympatiserar i allt lägre utsträckning med Socialdemokraterna och arbetarrörelsens värderingar. Särskilt unga män mellan 18 och 29 år, där enbart 13,9 procent skulle rösta på S enligt SCBs senaste undersökning. Detta sker i en tid där unga är mer politiska än någonsin, men färre väljer att organisera sig. Vi måste förtjäna ungas engagemang, tid och förtroende. 

Men förtroendet är inte gratis. Prislappen är en politik som faktiskt förbättrar ungas vardag som även drivs och framförs av unga själva. 

Efter valet 2018 var enbart 7 procent av Socialdemokraternas ledamöter i landets kommunfullmäktige, 6,1 procent av ledamöterna i regionfullmäktigen och 3 procent av ledamöterna i riksdagen mellan 18 och 29 år. Enbart sju partidistrikt har en representant i riksdagen som är under 35 år. Detta i partiet som vill kalla sig Framtidspartiet. Det duger inte. 

Framtidspartiet måste börja tänka på framtiden. Det är när SSU och socialdemokratin kan visa att unga kan göra skillnad på riktigt och SSUs förslag blir verklighet som vi kan övertyga unga att det är värt att göra sin röst hörd i just våra organisationer. Ett parti som tar sitt ungdomsförbund och dess medlemmars politiska vilja på allvar kommer också fortsatt vara politiskt relevant och ha svaren på framtidens utmaningar. 

Isak Öhrlund 

ledamot i SSUs förbundsstyrelse, kandidat till posten som SSUs förbundssekreterare