S lovar fortsatt utbyggnad av Polisen

Utbyggnaden av Polismyndigheten ska fortsätta, lovade S på en pressträff på torsdagen. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Polismyndigheten ska fortsätta att expandera. Till 2032 ska Sverige ha 50 000 polisanställda till 2032, varav 34 000 uniformerade poliser. Det är Socialdemokraternas senaste vallöfte för att bekämpa gängbrottsligheten.
¬– Vi ska helt enkelt se fler poliser när vi rör oss på gator och torg i hela vårt land, sa Magdalena Andersson på en pressträff på torsdagen.

2017 utlovade Socialdemokraterna 10 000 fler poliser år 2024. Det är ett mål som man räknar med ska nås, bland annat sedan det har öppnats nya polisutbildningar i Borås och Malmö och antalet antagna till polisutbyggnaden har mer än fördubblats. 2024 beräknar Polismyndigheten att man kommer att ha 38 000 anställda, varav 26 000 poliser.

Nu vill S växla upp och utlovar ytterligare 12 000 polisanställda till 2032.

Finansminister Mikael Damberg, statsminister Magdalena Andersson och justitieminister Morgan Johansson.

– Det är den kraftigaste utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin, sa statsminister Magdalena Andersson.

Finansminister Mikael Damberg beräknar att utbyggnaden kommer att kosta ungefär tre miljarder kronor under nästa mandatperiod.

– Men det kommer att krävas tiotals miljarder kronor efter det för att nå hela målet. Det är en ambitiös utbyggnadsplan.

Enligt justitieminister Morgan Johansson har regeringen haft en dialog med Polismyndigheten om i vilken takt det går att bygga ut utan att det ska gå ut över kvaliteten, och fått svaret att man kan klara 12 000 fler polisanställda till 2032.

– Varför kan vi höja målet? Jo därför att nu har vi tillskapat den grundstruktur som behövs. Vi har två nya polisutbildningar i Borås och Malmö men vi har också utbildningssatsningar inom Polisen. Dessutom har vi stora resurser för att förbättra arbetsvillkoren ytterligare för Polisen, för att återrekrytera poliser och behålla poliser i tjänst.

Morgan Johansson sa att han träffar många poliser när han är ute och reser i valrörelsen.

– Så gott som överallt är bilden densamma, nämligen att man har blivit fler de senaste åren. I går sa man till exempel i Nyköping att man har blivit nästan 30 procent fler poliser bara de senaste åren.  

Vi kan alla göra en insats. Antingen genom att engagera oss direkt som fotbollstränare eller hjälpa till på ett språkkafé eller med läxläsning. Men också att ta ett ansvar för att inte göda den organiserade brottsligheten och deras finansiering.

Magdalena Andersson

Fler poliser är inte hela lösningen och statsminister Magdalena Andersson talade om att det behövs nationell samling mot gängbrottsligheten. Alla måste samarbeta – politiker i riksdag och regering, kommunerna, näringslivet och civilsamhället.

– Till syvende och sist handlar det om var och en av oss. Vi kan alla göra en insats. Antingen genom att engagera oss direkt som fotbollstränare eller hjälpa till på ett språkkafé eller med läxläsning. Men också att ta ett ansvar för att inte göda den organiserade brottsligheten och deras finansiering. Köp inte narkotika och se inte mellan fingrarna om det luktar konstigt från ungdomarnas rum eller om det händer någonting på firmafesten. Knarkhandeln finansierar det våld som vi ser i vårt samhälle, sa Magdalena Andersson.

S har lovat att för varje krona man lägger på fler poliser ska minst en krona läggas på det brottsförebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen och stoppa segregationen. Dagens löfte innebär alltså också minst tre miljarder kronor i förebyggande arbete nästa mandatperiod.