S-löfte: Minst lika mycket pengar på förebyggande som på nya poliser

Varje krona som läggs på fler poliser ska matchas med pengar till förebyggande arbete, sa Magdalena Andersson och Mikael Damberg när S valmanifest presenterades. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

För varje ny krona satsad på fler poliser ska minst en krona satsas på förebyggande åtgärder, som skola, socialtjänst och idrott. Det vallöftet gav Magdalena Andersson och Mikael Damberg när de presenterade Socialdemokraternas valmanifest på torsdagen.

De övergripande prioriteringarna i Socialdemokraternas valmanifest känns igen från Magdalena Anderssons tid som partiledare. Det handlar om att bekämpa kriminalitet och segregation, ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och att skapa jobb i hela landet genom att leda klimatomställningen. Till det kommer en socialdemokratisk favoritgren, nämligen att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. 

Kampen mot brottsligheten handlar som vanligt om fler poliser och skärpta straff, men nu lovar S att satsa mer på att förebygga att ungdomar dras in i brottslighet.  

– För varje krona som läggs på fler poliser ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen och bryta segregationen. Det handlar bland annat om att ge alla barn i Sverige rättvisa chanser oavsett vilken skola man går i. Det vill vi göra genom en omfattande utbyggnad av likvärdighetsbidraget för en jämlik skola. Vi vill se ökade resurser till idrotten och fler idrottsledare i utsatta områden. Vi vill ha en kraftfull satsning för ordning och reda med fler lärare och mindre klasser i de allra mest utsatta skolorna. Det arbete som personal inom skola och socialtjänst utför och som civilsamhället står för är avgörande för att bryta nyrekryteringen, säger Magdalena Andersson.  

Socialdemokraterna har enligt Mikael Damberg fått kritik de senaste åren för att man inte matchat resurserna på det förebyggande området med vad man lägger på det repressiva arbetet, och det ska det nu bli ändring på. 

För varje krona som läggs på fler poliser ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen och bryta segregationen.

Hur mycket vallöftet om att satsa på förebyggande arbete kommer att kosta går inte att säga exakt, eftersom det beror på hur mycket som satsas på att fortsätta bygga ut Polismyndigheten. Det handlar framför allt om att sätta en princip, enligt S-företrädarna. Men det kommer att handla om stora summor – flera miljarder. 

Mycket av pengarna kommer att handla om bidrag till kommuner, eftersom de har det största ansvaret för bland annat skola, socialtjänst samt idrott och fritid.

– Men det är inte säkert att allt blir fria pengar, det kan ju också vara så att vi gör riktade satsningar mot olika områden, säger Mikael Damberg. 

Hela valmanifestet kan läsas på Socialdemokraternas hemsida.