S-ledarnas viktigaste frågor på Första maj

Kostnadskrisen, klimatet och skolan är de tre politiska frågor som de lokala S-ledarna helst vill att Magdalena Andersson ska ta upp i sitt förstamaj-tal.
Det visar AiPs enkät till ordförandena i landets arbetarekommuner.

Arbetarrörelsen rustar för ett förstamajfirande med mycket speciella förutsättningar. En historiskt hög inflation och kostnadskris slår hårt mot hushållens ekonomi. Samtidigt väntar reallönesänkningar efter avtalsrörelsen. 

Socialdemokraterna har tvingats lämna över regeringsmakten till det mest konservativa styret i modern tid. Eftergifterna till Sverigedemokraterna i Tidöavtalet för Sverige i en helt ny politisk riktning.

Klimatkrisen tilltar, men regeringen för en politik som gör att Sverige inte längre når klimatmålen.

Det är krig i vår absoluta närhet och den svenska Natoansökan har fastnat i händerna på Turkiets president Erdoğan. Svensk välfärd hotas av stora nedskärningar när regeringen och SD inte kompenserar kommunerna och regionerna för kostnadsökningarna.

Det saknas alltså inte ämnen för årets talare på Första maj. AiP har ställt frågan till ordförandena i landets alla arbetarekommuner om vilka politikområden de helst vill höra partiledaren Magdalena Andersson tala om.

134 av de 290 ak-ordförandena har svarat på enkäten, där de lokala S-ledarna har fått prioritera tre av 23 politiska frågeområden. Enkäten genomfördes 21–24 april.

Hushållens kostnadskris är den fråga som engagerar flest. 40 procent av ak-ordförandena nämner kostnadskrisen. En mycket akut kris här och nu och som riskerar att accelerera.

34 procent nämner klimatet. Att dessa företrädesvis lokala politiker listar klimatet näst högst visar hur central den frågan nu är i partiet. Klimatpolitiken har dessutom efter maktskiftet blivit något av en vattendelare i svensk politik.

Var tredje ak-ordförande som svarat (30 procent) nämner skolan. Flera S-kommunalråd har den senaste tiden också varit ute i debatten och markerat att besparingar hotar skolan när nu inga nya pengar kom eller aviserades i vårbudgeten.

Det är alltså tre akuta kriser som dessa kommunalpolitiskt aktiva S-toppar nu prioriterar. Frågor som måste lösas här och nu. Det kan förklara att inte jobbfrågan eller försvars-och säkerhetspolitiken ligger i topp.

– Våra ak-ordföringar verkar vara ganska ”spot on” mellanvalsstrategin. Det där är ju tre av de områden som vi just har lyft upp i mellanvalsstrategin och som också utgår ifrån de samhällsproblemen vi har. Så det känns tryggt, säger Magdalena Andersson till AiP.

Strax under topp tre i S-ledarnas viktigaste förstamaj-frågor finns ”minskade klyftor” (28 procent) och därefter den ekonomiska politiken (21 procent). Det är klassiska jämlikhetsfrågor, som alltid är viktiga för socialdemokrater. Men i dessa kristider finns en ytterligare aspekt som engagerar socialdemokrater, att bekämpa krisen på ett rättvist sätt.

Magdalena Andersson har kritiserat regeringen och SD hårt just för att de inte stöttar de mest utsatta tillräckligt och i stället ”skyddar höginkomsttagarna genom krisen”, genom att sänka skatten för dem som tjänar mest och inte sätta ett tak för elstödet.

Läs mer: Ny samhällsgemenskap – S politik för framtiden